اقتصادی

کشت جایگزین برای محصولات آبدوست در لرستان تعریف شود

گزارشگر یک/لرستان نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: تولید برودای محصولات آبیودر مجلس شورای اسلامی گفت.

دکتر یحیی ابراهیمی

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی مدیریت آب است که در دوران ترسالی سیلاب و طغیان رودخانه‌های لرستان و در خشکسالی بازهم شاهد خسارات به مردم استان هستیم.

مای س س د فان ر ر ا اسای گف: یکی از اهای اسای ب ای ی ی ع ی ر خاخ هام طام طام طام طام.

ابراهیمی عنوان کرد: باید فرهنگ سازی شود تا کشاورزان الگوی ش کشتی گدر که کرا.

ی یان د: ر جاه ایی ز ای ز ای آ زی چ چ آهای آ اساه ی د ه و و راساس و اس.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: محصولات آبدوستی تولید می‌شود که از سوی وزارت جهاد کشاورزی مانند سیب‌زمینی ممنوع شده توسط مردم رعایت شود و به جای آن مصرف شود.

اباهی ص:: ر اَن دان کش،، و و و و م ح ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ه جی.

ی یان ک : لا اعام ک کش ا ا ا ات و ای ح ال حال ی ای ی ا ا ا ا ات ا یج اد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است یک هماهنگی بین مجموعه کشاورزی با وجود کشاورزان در این راستا داشته باشد تا شاهد چنین مشکلاتی بین مردم نباشیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا