اقتصادی

کلاف درهم پیچیده امنیت سایبری در ایران

ای سای ی ای زه زه زه یک ک ف ف ف ی ی ی که ی ی ا ا ا ا ا ف ف ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و و و و و و و و و و و و و و در ایران هم پس از اتفاقات بعدی که در فضای مجازی رخ داد، هشداری برای مدیران سایت‌ها، سرورها، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت یا خدمات ارائه شده است و اکنون باید به این سوال پاسخ داده شود که طی سال‌های متداول مسوولان امنیت سایت‌بری چه میزان و به طور جدی. به دنبال سازوکارها و پیشگیرانه و محافظتی بوده اند؟

به گزارش گزارشگر یک، در دنیای امروز امنیت سایبری از ویژه‌ای ربرای اکاربران هادو به گزارش گزارشگر یک، در دنیای امروز امنیت شماره شماره، کد ملی، رمز و اطلاعات شخصی افراد از طریق سایت های رسانه های اجتماعی یا بیرون کشیدن اسرار دستگاه ها از فضای ابری همه و همه مواردی است که کاربران را از امنیت اطلاعاتشان برمی انگیزد.

اما محافظت از شبکه‌ها، دستگاه‌ها و داده‌ها در برابر دسترسی غیرمجاز یا استه‌هاده‌های مجرمانه اما محافظت از دستگاه‌ها و داده‌ها در کدام ارگان یا سازمان باید و می‌تواند محرمانه باشد، یکپارچگی و در دسترس باشد؟

پاسخ به این سوال در این روزها که اخباری از هک برخی از سایت های دولتی، صداوسیما، اطلاعات شخصی افراد یا نمایندگان مجلس و هک صفحات در فضای مجازی و بیش از گذشته به گوش می رسد، امنیت بسیار خوبی را دوچندان کرده و در نتیجه نیاز به حفاظت از آن دارد. اطلاعات محرمانه و امنیت سایبری به یک موضوع اساسی تبدیل شده است.

فارغ از اینکه چه کسانی یا کسانی پشت پرده این گروه سایتبری قرار دارند یا این کار را از داخل یا خارج از کشور انجام می‌دهند و از این دسته از مدیران سایت‌ها یا صفحاتی که آسیب دیده‌اند، چه واکنشی یا نظری درباره این آسیب‌ها یا حمله‌ها انجام می‌دهند، جدا می‌شوند. موضوع امنیت زیرساخت‌های اینترنتی کشور عملا به بروز ابهام‌های جدی میان مردم انجام می‌شود شرایطی که یک سوی آن شایعات و سوی دیگر آن واقعیات قرار داشت. اکنون این سوال که آیا قرار است در آینده شاهد چنین اتفار دش تر گار باشیم، بی.

به اعتقادات مهم یک کشور مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد، به این معناست که نوعی جدید از جنگ در منطقه سایبری شکل گرفته و در این میان مدیران و مسئولان سازمان‌ها باید از حداقل اطلاعات امنیت سایبری وجود داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تراکنش‌های مالی زیادی در بستر اینترنت در حال انجام است و سازمان‌های بزرگ دولتی بخشی از خدماتشان را در این بستر به ارباب رجوع می‌کنند. در نتیجه با بروز هر نوع اختلال در روند هر یک از این خدمات، ضرری به دنبال دارد.

آیا با لات سات سان ی ای ن که آه ک ات اآن ی یای ر و ه ه اهاد ضعیف فرهنگی و آموزشی چقدر تاثیرگذار است؟ وقتی مدیران بالای یک سازمان، ساده‌ترین نکات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات سازمانی یا سرویس‌های اینترنتی را نمی‌دانند یا رعایت نمی‌کنند و یک مدیر متوجه درستی از مقوله امنیت نیست. ط اس که ک آ ز ز آن و ا ام ی ه و و ش اه ب ا اع س ات ک ک ک ک ک ک خ خ خ از

از سوی دیگر، چندین پروژه شبکه ملی اطلاعات کلید خورده اما به اعتقادات اعتقادی است، هنوز نمی توان از ملموس و عینی استفاده کرد در حالی که چنین زیرساخت و شبکه های اینترانتی باید از سایت ها و سرورهای ایرانی را در خود جای داده و از آن استفاده کنند. بازی سایبری خارج از کشور محافظت کند.

همچنین بررسی می‌شود که چرا بسیاری از شرکت‌ها و سایت‌ها به دلیل نبود سرویس‌های خوب در ایران به سرورهای ارزان‌قیمت خارجی می‌روند و بعد از آن به راحتی می‌شوند و از خارج می‌شوند. ر حای که ز از اصصاب بای گای سای قازی زیاخ ه ه ای و زیازی بای یزای ایزای سای ای.

در این باره آیدین عدالت – عضو هیأت مدیره و رئیس سازمان سخت افزار و ارتباطات سازمان صنفی رایانه های تهران- معتقد است که در طول سال های گذشته بر امنیت به اندازه کافی و شاید کمتر از مقداری که باید باشد، در این حوزه بوده است. و اشکال هم آنجاست که امنیت در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر با فرآینشدها و روشها پیا.ی

ه اعاد او جه هایی که س ازان ج د ا ا ا ه و و ه ا الاکث و ا د ا ا ا اع ا ی ای یاه ال ای قی ات ام اا، جای از ا از ا د د ک چیپ طی طی ا ا ال ه ه د ای. مسائل دیگر محدود و معدود شدن امنیت و متخصصان آن است، یعنی سازمان ها انتظار دارند یک تکنسین متخصص را دارند که فقط کارهای ابتدایی را انجام دهند و به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان حقوق آن به امنیت زیر ساخت یک وب سایت دولتی می رسد. . بنابراین شاید مهمترین موضوع مورد بحث نیروی انسانی باشد که به عنوان مهره امنیت در زیر ساخت شبکه به شماره می رود و به عقیده بزرگترین پاشنه آشیل امنتیت سایبری در ایران نیروی انسانی است و باید به مشکلات موجود در این بخش توجه شود.

به گفته این کارشناس، یکی از اتفاقات مخل امنیت، عدم سیاست گذاری درست در رابطه با اینترنت است که می گوید شبکه ملی اطلاعات در کشور خیلی اتفاق خوبی است و باعث کاهش هزینه و افزایش دسترسی می شود و به افزایش امنیت افزایش می دهد ولی متأسفانه اتفاقی می افتد که گاهی اوقات. ر ز ای خ د اه خصصاد و ام شک ا ای ج ج ای ج د اار ب په پهای بان ی ای ی ازی در حالی که این موضوع کاربران را به سمت استفاده از ابزاری مانند وی سوق می‌دهد و از وی پی آن هم تمام پیش‌ها و الزامات دیده شده در شبکه‌های دیده شده را میانبر زده و از آن عبور می‌کند.

به عبارتی زمانی که در یک سازمان یا منزلی که در تمام امنیت مانند ویروس ها وجود دارد، فایروال و به طور کلی الزامات در معماری شبکه رعایت شود اما کاربر با وی پی آن به یک سایت خارجی مرتبط می شود، همه رشته هایی که برای امنیت سازمان چیده شده، پنبه. می شود.

نکته مهمی باید به این موضوع توجه کرد که این امنیت یک فرآیند است نه یک عملیات برای امنیت سایبری فرآیندی است که باید به طور کامل انجام شود تا بتوان یک امنیت امنیتی را به وجود آورد. رسید، موضوع امنیت می‌تواند مخاطرات خود را داشته باشد.

درکنار موارد ذکر شده یکی از ملاک های مهم امنیت سایبری است؛ طبق گفته حسن اسدی – رئیس کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌های تهران -برای فرایا اگر سازمان‌ها این هزینه‌ها را نپردازند، مطمئناً در این حوزه به مشکلاتی برخواهند خورد که برخی از آن‌ها را هم می‌دهند که سازمان‌ها مدیران لایق‌تری در این زمینه داشته باشند که در صورت نپرداختن هزینه‌ها، قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد. ه عای سازان ز از ز ام س ای س ی شک ی ا ا اتا خش خش ه ه ه ا ا ا ای اط اط آن ااز ه از زهازه.

به اعتقاد این کارشناس، مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنتی و میزبانی سایت، فقط برای کمیت بررسی کرده‌اند و به دنبال ارائه خدمات بیشتر و افزایش سرورهای خود بودند، گفت: این شرکت‌ها بیشتر به دلیل دلایل دیگری که دارند، سعی می‌کنند قیمت‌ها را انجام دهند. را پایین‌تر بیاورند و درنتیجه مجبورند کیفیت را کاهش دهند و به تبعیت آن به کمیت اهمی. از سوی دیگر برای این که در این موقعیت با همردیف‌های خود رقابت کنند، باید قیمت‌ها را کاهش دهند و قیمت‌ها را کاهش دهند که حتماً کیفیت مقداری پایین آمده است.

بر این اساس، اگر سازمان‌ها بخواهند تیم امنیتی قوی داشته باشند، باید در مواردی زمه‌واردی می‌شوند. خود موضوع فرهنگ‌سازی در مجموعه‌ها، عامل مهمی است تا نیروهای تربیتی که از نظر فنی و بررسی مسائل امنیتی بالا باشند و امنیت سایبری را حفظ کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا