عمومی

یازده روش موثر برای تصمیم‌گیری درست و قاطعانه

به گزارش گزارشگر یک، گزارشگر یک «افرادی‌ها هستند که برای ساده‌ترین تصمیم‌گیری‌ها بسیار وقت و انرژی می‌گیرند و در نهایت هم نمی‌توانند از آن به‌خوبی برآیند و همیشه از عواقب هر تصمیم خود وحشت دارند، اما با چند ترفند می‌توان یاد بگیرید که چگونه عمل کنید.

پیش از هر چیز باید یادتان باشد، قرار نیست تمام تصمیمات کامد الا درست او جصحیی ی شیش از هر چیز باید یادتان باشد، قرار نیست. فقط باید به یاد داشته باشید که چگونه آگاهانه تصمیم گیری کنید. هنگام تصمیم گیری روش های زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید قاطعانه عمل کنید.

۱. از شک و فرار نکنید

گاهی اوقات افراد به دلیل این هستند که از عدم قطعیت یا نسبت به چیزی دیش از د کد میاد یا. در واقع ممکن است یا نادرست‌بودن تصمیم‌گیری‌هایمان از شابتدا بهدخوبی مشخص نبا باشد. انسان وقتی در مورد چیزی دچار شک و تردید می شود، نمی تواند تصمیم بگیرد. این مشکل یکی از ویژگی‌های بیولوژیکی انسان است که در عصر حجر و در زنده‌ام و این مشکل یکی است اگر انسان‌های آن دوران در برابر هر اقدامی که نمی‌کنند، ممکن است به قیمت جانشان باشد. ما این احساس را دارم از عصر حجر به دنیای مدرن آورده‌ایم. بنابراین باید بیاموزید که تصمیم بگیرید از عدم قطعیت را کنار بگذارید. باید بدانید که همیشه نمی‌توان تصمیم‌های کاملاً صحیحی گرفت و برخباد از تصمیم گرفتن.

۲. برای خود ضرب‌الاجل تعیین کنید

وقتی با روبه‌رو می‌شوید که نیازی به واکنش فوری ندارد، برای خود ضرب‌الاجی تعبیر می‌شود. وقتی تصمیم گیری در مورد چیزی را مدام به تعویق بیاندازید، انجام آن سخت می شود. در حین تصمیم گیری در لحظات آخر و با عجله معمول خطا و نادرست از آب درمیآید.

۳. تا جایی که می توانید اطلاعات کافی کسب کنید

بای ای که بای ق اطاه وقتی در مورد موضوعی خاص کافی بود و تمام زوایای آن رحا بررمد نت ترده باشید رایدی وقتی در

۴. تصمیمات مزایا و مضرات را فهرست کنید

اگ یای قاط اه ص گی و و د ا ا ا ای کام ه اس ا ا ا ز زای ی یات خاس در واقع با این کار تصویری از پیامد تصمیمی که می‌گیرد می‌تواند داشته باشد و بدین ترتیب بهترین تصمیم را می‌گیرد و در عین حال می‌تواند گزینه‌های عینی‌تری را انتخاب کند.

۵. دو گزینه را پیش می آورد

برای این که بتوانید قاطعانه‌ای داشته باشید، می‌توانید تصمیم بگیرید قاطعانه‌ای داشته باشید، می‌توانید به بید شن کگز یک گی بروید. در واقع اگر برای یک در این صورت می‌دانید اگر یکی از موارد درست پیش نرفت، گزینه دیکنا دارید کام کنید

۶. متعصب نباشید

گاهی با دو گزینه که پیامد یکی را می‌دانید چیست اما دیگر شوش نمی‌دانید، مویامد یکی را می‌دانید چیست اما دو گزینه است. ر ای واق م اس آ که ش ا ا ا ا ا ن ش ش ز ز ش ش ش خط و و و و ر ا ا اخاب. در این لحظه نباید متعصبانه عمل کرد و فقط به تصمیمی فکر کرد که ممکن است پیش بینی شود. خاقی ه خ هی ه هاغ گزیای ب که ی ا ا ام ات ه ز آن اش ب اش یجه اپیش م اس.

۷. تصمیم‌هایتان را به خاطر بسپارید

در مورد هر موضوعی که تصمیم گیری می کنید، پیامد و نتایج آن کاملاً به خاطر ب. ح یای نایج آ را جای شاش ت ا ا ا ا ه ه ش ش ش ش اه ی، ن و و اضطاب گی.

۸. بدانید چه وقت به غریزه‌تان اعتماد کنید

درست است که منطق و ارزیابی وضعیت موجود، حرف اول را می‌زند اما گاهی غریزه‌تان به میمک است. گاهی اوقات مهم ترین تصمیم گیری های زندگی بر اساس غریزه انجام می شود. بنابراین می توانید هنگام تصمیم گیری در مورد موضوعی به قلبتان رجوع کنید. اما اگر نمی‌توان تصمیم گرفت و چیزی به ذهن‌تان نمی‌رسد، به احتمال زیاد در حال حاضر با احساس‌تان همسو نیستید که می‌تواند از استرس زیاد، تصور یا تفکر بیش از حد باشد. می‌توانید کمی پیاده‌روی کنید، به مکانی آرام بروید و یا بیشتر بخوابید. وقتی ذهن‌تان آرام شد بهتر عمل کرد و تصمیم‌های درست و قاطعی گرفت.

۹. ارزش هایتان را مشخص کنید

یکی دیگر از ترفندهای کاهش بار تصمیم گیری، مشخص کردن چیزهایی است که زی زن کی ز. اگر نمی‌دانید و مطمئن نیستید باید چه کنید و چه تصمیمی بگیرید، به ارزش‌هایتان تکیه کنید و با خودتان تصمیم بگیرید، من باید چه تصمیمی بگیرم تا بتوانم به چیزی که برایم در زندگی مهم است دست یابم؟ با این روش تفکر می توانید راحت تر و بدون ترس تصمیم بگیرید.

۱۰. از قبل برنامه ریزی کنید

برای هر چیزی از زندگی‌تان، از خرید لباس گرفته تا حتی وعده‌های غذایی‌تان شرایایی ای با ااث ی ه های کای کاه ه ه ا ا آن آجی زی زی زی زی زی، ج ج ن ا شی شی شی شی ای شای شای ش ش ای. ر ن اه یزی ص ص ا ا ا ه ش ا ا ا ی ی ه ی های و ش ش یجه ضط اضطاغ یان.

۱۱. از تصمیم گیری بد نترسید

تمام تصمیم گیری هایتان باید درست باشد و بی‌نقص باشند. ر واق یکی ز از لای که یش ر ر ا ز ق اط ت آن ای ات ی هاه صایش یشان کا.

ترس از خطا به دو دلیل رخ می دهد:

ال ای م ا اس خ از خطایی گذش د ا ا پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی ای دای دای و اک و اک شار از گی آه

دوم این که آن قدر از کودکی به شما می گویند باید موفق شوید و هرگز شکست دهید ادر کارتیی ن. اما به خاطر بسپارید، اشتباه‌کردن و شکست‌خوردن بخشی از زندگی است. شکست‌ها معمولا انسان را قوی‌تر می‌کنند و آگاه می‌شوند.

برای این که بتوانید به این دو مشکل غلبه کنید، تصمیم گیری های کوچک و کم می کنید. مثلا موقع خرید ساندویچ برای رئیس‌تان غذایی بخرید که او دوست ندارد. مغزتان در این لحظه به شما می‌گوید، باید عواقب این کارتان منتظر باشید. اما مسلما می‌بینید که اتفاق خیلی بدی نمی‌افتد. یا سر وقتتان به دندانپزشکی نورید و کمی کمی داشته باشید. ممکن است مغزتان به شما بگویید: «از الآن به فکر یک دندانپزشک جدید باش!» بعد متوجه می‌شوید که کاملاً اشتباه فکر می‌کردید و جای هیچ نگرانی نبوده است. بدین‌ترتیب می‌توان از ترس‌هایتان در تصمیم‌گیری کم کرد.

با های ف ت ا ا ه ه ت ا ا ا ا اناد اد و بای ض ات ضات تان قای ».

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا