اقتصادی

یخ بندان بیخ گوش اروپا/ کاهش 76 درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری گزارشگر یک، با توجه به نزدیکی فصل سرما در اروپا، مردم این کشور باید دست به درا شوند اوناون زمستانی مردم این توجه به فصل سرما در اروپا، مردم این است. زیرا با توجه به کاهش عرضه گاز روسیه به این قره و آسیب دیدن خط لوله نورد استریم شو تقن احتمال پیش یا که اروپا به سمت جیره بندی برق یا خاموشی حرکت کند.

از طرفی اگر اروپا زمستان را پشت سر گذاشت، چالشی به نام پر کردن ذخایر را پیش رو به طوری که هدف اروپایی اروپا، برای سال آینده است، این قره تا 80 درصد ظرفیت امسال را دارد. ذا با جه ه شایط م ی ای غاد غاق آ ظ ظ ی زی ا سود گان ز از و ا ات و و ه ه ه ه ک ک اهش از. به طوری که در ماه سپتامبر جریان گاز نورد استریم به طور کامل انجام شود.

اوضاع به حدی وخیم است که کنیک کازاکوبلو، مدیر اقتصاد انرژی در FGE، گفت: “وضعیت بسیار شکنده خواهد بود

458338_542

وی افزود: «مصرف گاز خانگی در آلمان در پایان سپتامبر به بالاترین میزان از ماه مارس به دلیل دوره افزایش سرما یافت و حدود 14 درصد بالاتر از میانگین چهار ساله 2018-2022 بود و این یک تهدید است.»

آلمان به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز از روسیه می‌تواند بیشتر از همه در این مورد قرار گیرد که به ویژه صنایع آلمان نیز بسیار وابسته به گاز هستند. از طرفی همه امیدواری‌های آلمانی‌ها پس از تخریب خط لوله نورد استریم نامید شد. با ای ز ز از خ خط ا ا ا ات ه ای اپ ایایی باش رای فای ز ز ز و فز افز فزاخ یای ی.

اروپا و گاز به روش LNG

با این، یکی از راه‌های جایگزینی اروپا، جهت تامین گاز خودات واردات گاز م. اروپا نیز تولید خود را افزایش می دهد و زیر ساخت ها را نیز توسعه می دهد اما باید رای ک شونا ی ک اروپا نیز خود را افزایش دهد و زیر ساخت ها را افزایش دهد.

از این رو وین برایان، رئیس تحقیقات گاز اروپا در Refinitiv، گفت: «ال تان جی آذانون کم کدکی ککدکی. اما با وجود وارداتNG نیز بعید است L اروپا که گاز از دست رفته روسیه را جبران کند.

از این رو Refinitiv تخمین میزند که در شمال غربی اروپا از جمله آلمانی ها در زمستان امسال 18 میلیارد متر مکعب LNG بیشتر وارد می شود که در سال جاری به 52 میلیارد متر مکعب می رسد که 5.5 درصد بیشتر از سال گذشته است. ع گ از خط ز از یج آن شال یقال فز افزایش ی ات ا ات ار پار ز از ز اک و گاز ساق ای.

نورد استریم بیش از 30% از اروپا را پوشش می دهد

به بانک آمریکا، خطوط لوله نورد استریم مجموعا معادلی معادل 110 میلیارد متر مکعب در سال دارند و اگر با ظرفیت کامل کار کنند، بیش از 30 درصد از کل مصرف گاز اروپا را پوشش خواهند داد. در حال حاضر، روسیه روزانه 86 Mits در مقایسه با میانگین 360 میلیون متر مکعب در روز در سال گذشته که 76 درصد کاهش داشته است.

17-1-14-11336دانلود

شایان ذکر است که تحلیلگران متفاوت است. ارقام برنشتاین نشان می دهد که اگر در سطح فعلی ادامه یابد، اروپا با 15 میلیون متر مکعب در روز کسری نیاز خواهد داشت و همچنین بر اساس آمار، مصرف روزانه مصرفی در شمال غرب اروپا تا سپتامبر 2017 تا 2021 معادل 930 میلیون مترمکعب. بوده است.

اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا را جذب کرده است که تا 15 درصد یا در مجموع ه اروپا 50 میلیارد عضو اتحادیه اروپا را خواسته است. اگر اروپا زمین به این هدف برسند، سطح ذخیره شده در پایران زمستان واد 55 میل اما با توجه به این که منبعی مانند روسیه برای پر کردن ذخایر خود ردا ندارند، امر ایر.

تعطیلی صنایع اروپا

شایان ذک ات خط که اپا را ه ی ی ای ات باک اهش ا اژی ا قاض آژی اادازه کافی کاهش یاد. همچنین این گاز باعث کاهش گاز صنعتی اروپا می‌شود، زیرا قیمت‌های بالای گاز باعث می‌شوند که کارخانه‌ها در بخش‌های انرژی بر مانند خودرو، فولاد و آمونیاک تولید کنند.

علاوه بر آن شبکه فدرال آلمان که مسئول جیره‌بندی گاز گفت کود مصرف خانواریا ار. موضوع دیگر این است که نیروگاه‌های هسته‌ای قدیمی و مشکلات خنک‌سازی راکتورها در طول خشکسالی تابستانی، تولید انرژی اتمی فرانسه را با اثرات منفی، کاهش می‌دهد.

از طرفی دیگر Refinitiv تخمین می‌زند که از گاز در برابر نیرو در میان شرکت‌های بر روی 30 استفاده می‌کند. بریتانیا که می تواند را از اروپا وارد کند، همچنین نسبت به قطع دال در زمستان امسال مبرد ش. فارسیسکو بلانچ نیز، تحلیلگر بانک آمریکا، تخمین زد که عادی دپازی قیم ت گاز وی افزود: «اروپا باید به پرداخت هزینه بنزین و دعا برای گرم شدن هوا ادامه دهد».

جفریز 2

بنابراین با این تفاسیر باید به این نکته اشاره کرد که وضعیت اروپا روز به روز سخت و پیچیده تر از گذشته می شود بنابراین هر چه زودتر می بایست راه حلی را برای خود پیدا کند. از طرفی این نتیجه نیز می‌شود که برنده نهایی جدسال اروپا و روسیه با اخیا باشد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس یکی رای موافق و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا