ورزشی

یک بطری آب در جام جهانی چند؟

ه گزاش شفاف و ق ز ازات ، ج ام جهای ۲۰۲۲ ا ای ت ا آغ آغ آغ آغ ی و و قط ه یک م ه ه ه ه ان. امروز به شما می اندیشید که یک بطری آب در این کشور گرم چقدر قیمت دارد. جام جهانی فوتبال برای اولین بار در ورزشگاه برگزار می شود و منطقه نسبتا ناشناخته می شود.

قیمت یک بطری ۱.۵ لیتری آب که در مغازه‌ها فروخته می‌شود، ارزدروی معادل ایادا ۱۸۵ رو.

خی از ادار و عاقه ن ی ز ز از زاز تان رای خ ی ی ی ی ی ه ه ه س س “و ااج” راج ک. یک اَن ک د ا قط قط هف هف هف د د ((ا قی قی د ا ا ا ح یک و غذ غذ غذ غذ غذ یک ر س ا آن

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از روز یکشنبه ۲۹ آبان آغاز و یکشنبه ۱۸ آذر به پیان.

برنامه بازی های ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲ به شرح زیر است:

۳۰ آبان

انگلیس – ایران، ساعت 16:30، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه

۴ آذر

ولز – ایران، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر

ایران – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه الثمامه

دکمه بازگشت به بالا