سلامت و دانش

یک هفته بدون مرگ کرونایی در ۴ استان ایران + جزییات

در هفته 113 همهگیری کوید 19 در کشور، چهار استان هفتهای بدون مرگهای پرخطری را گذراندند و همچنین باعث کاهش موارد مثبت متوفی از این بیماری در هفته اخیر در 23 استان دیگر گزارش شده است.

به گزارش گزارشگر یک، بررسی هفتگی وضعیت موجود در کشور در هفته چهارم فروردین ماه 1401 مصادف با هفته 113 همهگیری، نشان می دهد که چهار استان ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، هفته آخر را بدون مرگ طبیعی اسپری کرده اند. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر شاهد افزایش تعداد بیماران در یک اسران کاستان. همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در گزارش اخیر در ۲۳ استان کشور است.

در عین حال در هفته 113 همه‌گیری در کشور، تعداد موارد سرپایی شناسایی شده 12110 نفر، تعداد موارد بستری جدید 2090 نفر و موارد فوتی جدید 204 نفر بوده است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

مرور همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته چهارم فروردین ماه ۱۰۱

تهران

در استان تهران تعداد موارد سرپایی موارد شناسایی شده شناسایی شده شناسایی شده بستری جدید بستری جدید 414 و تعداد موارد و تعداد موارد فوتی های جدید فوتی های جدید 51 نفر بوده است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

همچنین در استان تهران، در هفته‌های اخیر بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط ​​​​کشور بالاتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

خراسان شمالی

در هفته آخر تختی و فوت استان نزولی بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​​​کشور بالاتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

یزد

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​کشور بیشتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط ​​کشور بیشتر و میزان مرگومیر استان از کتشور پایین.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

خراسان جنوبی

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​​​کشور بالاتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

مرکزی

در هفته دوم درمان و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط ​​کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​کشور کمتر است

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

ایلام

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط ​​​​کشور بالاتر و میزان مرگ صفرومیر استان در این هفته میزان بروز است

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

سمنان

روند بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط ​​​​کشور پیشی گرفته شده ومیزان مرگدومیر استان در این.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

کرمان

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط ​​​​کشور بالاتر و میزان مرگ و میر از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

گیلان

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​​​کشور بالاتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری متوسط ​​از متوسط ​​کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان از کشور کمتر استر میزان بروز

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط ​​​​کشور میزان مرگ‌ومیر در این هفته صفر بوده است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

آذربایجان شرقی

در هفته آخر بستری و فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری از متوسط ​​​​کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط ​​کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

همدان

در هفته اخیر بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط ​​کشور و میزان مرگ و میر از متوسط ​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

آذربایجان غربی

در هفته اخیر یک فقره کاهش و فوت استان باقی مانده است. بروز موارد تختی در حد متوسط ​​کشور و مورتالیتی استان از کشور متوسط ​​بیشتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد کاهش و افزایش استان نشان می دهد. بروز موارد بستری در حد متوسط ​​کشور و مرگ‌ومیر استان از کشور پیشی گرفته شده است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

فارس

در هفته اخیر موارد کاهش و فوت استان باقی مانده است. میزان بروز موارد بستری متوسط ​​از متوسط ​​کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط ​​کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

مازندران

در هفته اخیر یک فقره کاهش یافته و فوت استان باقی مانده است. میزان بروز موارد بستری متوسط ​​در متوسط ​​​​کشور و میزان مرگ و میر استان از کشور کمتر میزان بروز است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

قم

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

بوشهر

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری پایین‌تر از متوسط ​​​​کشور و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته میزان بروز

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

خوزستان

در این هفته بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط ​​کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط ​​کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

قزوین

در این هفته بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

هرمزگان

در هفته اخیر موارد کاهش و فوت استان افزایش مختصری داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

اصفهان

در این هفته درمان کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط ​​کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط ​​کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

گلستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری از کشور متوسط ​​کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط ​​کشور بوده است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

اردبیل

در هفته اخیر مرحله ای استانی کاهش یافته و فوت ثابت شده است. میزان بروز استان از متوسط ​​​​کشور کمتر و میزان مرگ ومیر در حد متوسط ​​​​کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

البرز

در هفته دوم درمان و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

زنجان

در هفته دوم درمان و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

کردستان

در هفته اخیر موارد کاهش و فوت استان افزایش مختصر نشان می دهد. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط ​​​​کشور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر بیمارستانی و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری متوسط ​​و مورتالیتی از کشتور کمتر است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

به گزارش گزارشگر یک، بنابر اعلام وزارت بهداشت، در یک هفته چند بار افزایش تعداد بیماران ناشی از عارضه ادر یدر «ی. همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در گزارش اخیر در ۲۳ استان کشور است.

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

یک هفته بدون مرگ و میر در ۴ استان ایران + جزییات

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا