عمومی

۱۹ ایستگاه نیمه تمام پمپاژ آب در استان ایلام وجود دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، فریبرز عباسی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه پمپاژ شتده: در حال حاضر بسیاری از این پروژه انجام شده ولی تا تکمیل فاز اول فاصله زیادی وجود دارد که انتظار میرود از محل منابع استانی اعتبار می شود.

وی با اشاره به اینکه این وزارت خانه برای این پروژه‌ها ردیف ملی و منابع عمومی وجود ندارد، اظهار داشت: تلاش می‌شود در جلساتی با برنامه و بودجه، این پروژه در ردیف اعتبارات ملی قرار گیرد.

معاونوزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: برای قرار دادن این گونه پروژه‌ها در ردیف‌های اعتبار ملی نیازمند همکاری‌های خارجی، نمای مرد تید آن تیم تان انواع پروژه‌ها در ردیف اعتبارات ملی نیازمند همکاری استاندارد. سر انجام برسانیم.

عباسیبا این تعداد ایستگاه بین 20، 30 تا 90 درصد پیشرفت‌ها را دارند که دارای اعتبارات منطقه‌ای سال‌ها هستند. بطول میانجامد.

وی با بیان اینکه اگر رایزنی‌ها جواب نداد، می‌بایست به هر طریقی از طریق استان به پایان برسند، گفت: در سایر مراحل امکان کمک وجود دارد که به یقین وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه جستجو می‌کند که در کمترین زمان ممکن است آب به مزارع برسد. چه.

عان زی جهاد با اه ی ای ی یافق نافق رای زار زار ی زاش ی و ز از

همچنین استان شهرستان سیروان با اشاره به اعتبارات شهرستان جوابگوی تکمیل فاز اول پمپاژ دشتهای سیروان نیست، گفت: انتظار میرود که سازمان جهاد کشاورزی استان برای این موضوع مهم و حیاتی چاره اندیشی کند.

ع ضا ئی ب باز ی م ات آ و اک زات جهاد زازی زاژ پای یای فز افز اول این پروژه سالها زمانبر است و نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم را کند.

دکمه بازگشت به بالا