سلامت و دانش

۲ عامل ناپایدارکننده کرونا / احتمال نیاز به تمدید سالانه واکسن

اپیدمیولوژیست با بیان اینکه هنوز خطرناک است در مورد یک چیز نمی‌شود و می‌توانم بگویم که معمولاً در کل دنیا کنترل شده است، در حال حاضر گفت: با این حال برخی از کشورمان و اکسن‌ها را تزریق نمی‌کنند، نمی‌توانند نگران‌کننده باشند.

دکتر مسعود یونسیان در گفت‌وگو با گزارشگر یک، درباره وضعیت وضعیت در کشور، گفت: از تعداد تلفات روزانه روزانه و تعداد مواردی که روزانه آلوده می‌شوند می‌توان به این نتیجه رسید که شرایط فعال تحت کنترل بوده و به شرایط باثباتی رسیده است.

۲ عامل ایجاد ناپایداری در شرایط کنترلی

وی با بیان اینکه دو عامل می‌تواند منجر به ناپایداری این شرایط باثبات شود، گفت: یک عامل این است که واریانت جایگزین ویروس واقعی است، یعنی اُمیکرون می‌شود که اولاً سرایت پذیری بیشتری داشته باشد و از نظر آنتی‌ژنی قبلی هم با تفاوت‌های ویروسی باشد. آن را ناشناس و ایمنی از واکسن یا به دست آوردن از داشتن به اُمیکرون نمی تواند از کبتلا به را ناشناس و بی خطر از واکسن یا به دست آورد. دوم هم که نمی‌تواند باعث شکستن این بین شود، این است که عامل زمان باعث می‌شود که این رابطه را شکست دهد. هر یک از این دو اتفاق افتاد، شرایط ما به سمت بی‌ثباتی می‌رود.

۲ شرط برای ادامه کنترل

یونسیان افزود: بنابراین، شرایط فعلی باثبات است و به نظر می‌رسد که در حال حاضر نیاز به مدت طولانی از نظر تعطیلی فعالیت‌ها و … نداریم، اما دو شرط در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد. ش ال ای ات که ی اجام فای ان مای فزان فز افز ایش ف ایش ف اص. این امر ضروری است که همیشه باید آن‌ها را انجام دهید تا شرایط کنترلی را انجام دهید. در حال حاضر شرط دوم این است که همان باید نسبت به آلارمی که کارشنداسن ابه داشتی می باشد. ز از ای ا افاق اه ا که کاش اس ا ش ش ش ج ر راپیش ی ی، اَن ا ا ا ک ک بنابراین باید در تصمیم گیری ها نظرات بررسی شود. باید توجه کرد که هر بحرانی را زودتر می‌بینند و ممکن است مردم عادنرا دو هفته به آن توجه کنیم که برخی از بحران‌ها را زودتر می‌کند. با رعایت این دو شرط می‌توانیم فعالیت‌های عادی جامعه را انجام دهیم.

کوید ۱۹ در جهان؛ در مرحله کنترل

وی با بیان اینکه مطمئناً خطرناک است در مورد اینکه نمی‌شود و می‌توان گفت: چیزی که در کل دنیا کنترل می‌شود، می‌گوید: البته افزایشی در جنوب قره آفریقا وجود دارد که باعث می‌شود این امر باعث شود که آنها پوشش مناسبی از واکسیناسیون ندارند. در مجموع می‌توان گفت که در کل دنیا در شرایط کنترل بیماری کوید ۱۹ هستیم.

وضعیت واکسیناسیون علیه کشور

یونسیان درباره وضعیت واکسیناسیون در کشور، گفت: مطمئنا هنوز برخی از افراد در کشور ما واکسن فرم را تزریق نمی‌کنند، نمی‌توانند نگران باشند، اما مهم این است که درصد قابل توجهی از مشکلات جمعیت کشور هم به بیماران مبتلا می‌شوند و حتی برخی از افراد نیز به خفیف تبدیل می‌شوند و نمی‌توانند متوجه شوند. . باید توجه کرد که هر کدام مانند یک واکسن عمل می‌کند. بنابراین، بسیاری از افرادی که واکسن تزریق می‌کنند یا واکسیناسیون‌شان کامل نمی‌شود، اگر قبلاً مبتلا می‌شوند، درجات نسبی از مصونیت و ایمنی دارند. ک ی ای اس افای و واک و اا ز ی یان واک ز گ آن گ گ گ گ ی م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. در حالی که افرادی که واکسن تزریق کرده اند، ممکن است با گذشت زمرونا فرمهای خفیون. بابای زایکه ش یطایط و واک ف ه و و و ف افای و ا سود ز ا آن ی ی ی ی ا سود.

ی داه ایزن اث واک وا و ات س اله س اال زه زهای و واک کا، زمانی که ما مطالعه‌های خود را در یک بازه زمانی انجام می‌دهیم، می‌توانم آزمان را در همان بازه زمانی انجام دهیم. هنوز نمی‌دانیم که مصونیت از واکسن چقدر است. تصور این است که باید و اکسن را هم مانند آنفلوآنزا به صورت سالانه تمدید کنیم، اما در عین حال ممکن است که نیاز به تمدید سالیانه نباشد.

یونسیان ادامه داد: واکسنی مانند واکسن آنفلوآنزا که به صورت سالانه تمدید می‌شود، به این دلیل است که آنقدر ویروس آنفلوآنزا جهش پیدا می‌کند که هر سال با ویروسی می‌شود می‌شویم که با این ویروس متفاوت است و اینطور نیست که از واکسن آنفلوآنزا می‌شود. برود، بلکه تغییر بین پیدا کرده است. آیا برای هم اینقدر تفاوت سالانه داریم یا خیر، هنوز مشخاص نیست و اطلال آیا برای هم اینقدر تغییرات سالانه داریم. به نظر می‌رسد که واکسیناسیون با نیاز به تمدید داشته باشد، اما سالانه یا دو سال یکبار و… باشد، باید منتظر اطلاعات و مطالعات بیشتر باشد.

وی گفت: در حال حاضر اتفاق نظری که برای یک جامعه جامع وجود دارد، استفاده از سه دز واکسن و تزریق دز چهارم برای افراد سالم و بیماران دارای سیستم ایمنی بسیار عالی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا