عمومی

۳ نکته درباره دروغ بزرگ آمریکا

در شرایطی که واشنگتن ایجاد بحران های امنیتی مزمن و عمیق در کشورمان را به مثابه راهبرد و مؤلفه ثابت ضد امنیتی در حوزه سیاست خارجی خود در نظر گرفته است، القای نگرانی آن نسبت به وقوع حمله تروریستی در ایران چیزی جز آدرس دروغین و مضحک نیست.

به گزارش گزارشگر یک، حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی در راهبرد معاصر نوشت:

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل  از مقام های آمریکایی مدعی شد، آمریکا مخفیانه به ایران هشدار داده بود داعش در حال آماده شدن برای حمله تروریستی است. طبق این ادعای مضحک، واشنگتن از قبل اطلاعاتی را که بتوان بر مبنای آن برای مقابله با طرح‌ریزی و حملات تروریستی کرمان اقدام عملیاتی کرد به تهران اطلاع داده بود. به ادعای این منابع، هشدار محرمانه از آنجا به تهران مخابره شد که آمریکا اطلاعاتی به دست آورد که نشان می داد گروه وابسته به داعش خراسان در حال برنامه ریزی برای حمله به ایران است.

ارتباط خاصی میان واشنگتن و داعش برقرار است که از آن به عنوان اتصال «تروریسم مولد» و «تروریسم وابسته» یاد می شود

مقام های آمریکایی در این زمینه مدعی شدند، اطلاعات ارسال شده به ایران درباره مکان حملات تا اندازه‌ای مشخص و زمان اعلام آن نیز به اندازه ای به‌موقع بود که تهران بتواند برای خنثی کردن حملات یا کاهش تعداد جان باختگان اقدام کند.

این ادعای دروغین با واکنش قاطعانه کشورمان مواجه و به صراحت تکذیب شد. در زمینه ادعای مقام های آمریکایی نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنارشان گذشت؛

نخست، اینکه سابقه نداشته است واشنگتن درباره وقوع حادثه تروریستی مشخصی به ایران هشدار دهد، زیرا دغدغه ای نسبت به ایجاد امنیت در ایران یا جلوگیری از بحران و حادثه در کشورمان نداشته است و ندارد. به عبارت بهتر، در ۴۴ سال اخیر سابقه نداشته (و در آینده نیز همین روال پابرجاست) واشنگتن نسبت به وقوع حمله تروریستی در ایران به کشورمان هشدار دهد.

در شرایطی که واشنگتن ایجاد بحران های امنیتی مزمن و عمیق در کشورمان را به مثابه راهبرد و مؤلفه ثابت ضد امنیتی در حوزه سیاست خارجی خود در نظر گرفته است، القای نگرانی آن نسبت به وقوع حمله تروریستی در ایران چیزی جز آدرس دروغین و مضحک نیست.

دوم، اینکه ارتباط خاصی میان واشنگتن و داعش برقرار است که از آن به عنوان اتصال «تروریسم مولد» و «تروریسم وابسته» یاد می شود. در این معادله خونین آمریکا حکم مصدر تروریسم تکفیری را دارد و داعش متغیری وابسته به آن به شمار می رود.

آمریکا سال هاست با حضوری  نامشروع در منطقه و در سایه راهبردهای بحران  ساز و مداخله جویانه در تقابل مطلق با کشورمان، پیام پیوستگی خود و داعش را به ایران مخابره کرده است. به عبارت بهتر، ایران هشدار عملیات های تروریستی داعش را جدی می گیرد، زیرا نسبت به نقش هدایت گرایانه واشنگتن در قبال تروریست های متوحش و تکفیری آگاه است.

سوم، اینکه وقوع حادثه تروریستی کرمان به صورت خاص در بحبوجه جنگ غزه و اتفاقاً با هدف جلوگیری از حمایت ایران از مقاومت و ایجاد بحرانی فرامتنی و میدانی در جبهه مقاومت انجام شد. با وجود این، آمریکایی ها پس از مدیریت عملیات تروریستی، به هیچ یک از اهداف ترسیم شده خود دست نیافتند.

جبهه مقاومت در مواجهه با تروریسم آمریکایی-صهیونیستی-تکفیری مصمم تر شد و این قاطعیت را در عمل نشان داد. در چنین شرایطی ارسال آدرس های رسانه ای و تبلیغاتی هدفمند از سوی وال استریت ژورنال و دیگر رسانه های غربی نمی تواند واقعیت های پنهان و آشکاری ازجمله پیوستگی مطلق کاخ سفید و داعش را تغییر دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا