اقتصادی

۴۰ درصد دختران ۱۵ تا ۲۴ سال نه درس می‌خوانند و نه شغل دارند


در خصوص آمار و ارقام این حوزه، گزارشی که وزارت، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران منتشر کرده است، وضعیت NEET‌های ایران از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۰ در دسترس است. بر اساس این آمارها، که نرخ NEET‌ها برای مردان ایران بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حول و حوش ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده است، اما در گروه زنان نرخ NEET‌ها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر اساس این آمارها، در سال 1394 از 5.7 میلیون زن در گروه سنی 15 تا 22 سال به تعداد 2.7 میلیون نفر معادل 47 درصد از آنها نه تحصیل کرده اند، نه شاغل و نه دنبال مهارت‌آموزی بوده‌اند. ر ال داد ز ا د ۱۵ ۱۵ ا ا ا ا ا ۵ و ۹۰ هز ار ف که یک و ۹۸۵ هز ار

دکمه بازگشت به بالا