اجتماع

۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی/کاهش شهرهای نارنجی

بنابر اعلام روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز وجود ندارد و ۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهر در وضعیت زرد و ۱۲۵ شهر در وضعیت آبی است.

به گزارش گزارشگر یک، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، هفته گذشته وضعیت هیچ شمک از شهرهای کشور همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 33 به 4 شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 321 تا 319 شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 321 تا 319 شهرهای با وضعیت زرد از

هم اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز وجود ندارد و ۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهریدر شهری در وضعیت قرمز وجود ندارد و ۴ شهر در وضعیت شهری در

۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی/کاهش شهرهای نارنجی

۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی/کاهش شهرهای نارنجی

۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی/کاهش شهرهای نارنجی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا