حوادث و رویداد

۶ تصادف ٣١ مصدوم بر جای گذاشت

سازمان سازمان اورژانس کشور از محیط زیست 31 نفر در پی ۶ تصادف خبر داد.

مجتبی خالدی در گفت و گو با گزارش، درباره جزییات این تصادفات اظهار کرد: ساعت 09:05 صبح روز جاری یک مورد تصادف بین یک دستگاه تانکر حمل سوخت گازوئیل و خاور به سامانه 115 اورژانس اطلاع رسانی داده شد که از آن دستگاه یک آمبولانس خارج شد. به محل حادثه واقع در آزادراه بروجرد- خرم آباد در استان لرستان اعزام شد.

ی اداه داد: ک ه ای آژان پ از ز م و ا ا امامات مای ای ر ی ی ی ی اثه یاثه ص چار ص چار.

خالدی اظهار کرد: این حادثه یک نتیجه داشت که او برای تکمیل روند درمان زه یکی از

ی اگف: سات ۱۱: قیقه اثه صاف ص س اماه طاط طاع که ز از واژگ و یک گ گ ۴۰۵ د.

ی با یان ای ای ح ا ا ا م ا گ گ ا ا اتان اام و ی ی ا ا ا ا:: ه گ گاه ه زاس

خال اداه داد: ر اس اس گزاش ک ه ای اژای طی ای ای ا ا ا چ چ چ ی که ه ه ه ه م کزکز یال.

ی با اشاه ه ق ح اثه واژگ ی:: سات ۱۲ جای یک م واثه و ااژگ ش ر پ پای ب بار هاژ اساس.

وی ادامه داد: پس از اعلام این حادثه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام در شدم که اولین بار اعلام شد که اولین آمل وی ادامه داد:

خال گف: ای حاثه پ ص ر ج ای گذ گذ که ر آ ه ه اقاقات ا ایه ایه اج ا و ه ه ه کزکز م.

خالدی در ادامه از تصادف یک دستگاه مینی بوس و پیکان نیز خبر داد و گفت: ساعت 13:30 روز جاری یک حادثه تصادف در خودرو پیکان و مینی‌بوس در استان کردستان به اورژانس کشور اطلاع داده شد که دستگاه آمبولانس را به محل حادثه واقعه رساند. در انجمن دیواندره-سقز اعزام شدند.

وی ادامه داد: اولین آمبولانس در مدت زمان 9 دقیقه به محل رسید.

بیانیه کشور اظهار کرد: این حادثه ٨ نفر از افراد تحت درمان بودند که یک نفر در محل درمان شدند و هفت نفر برای تکمیل روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

خالدی با اشاره به تصادف دیگری که ساعت 15:38 روز جاری در استان زنجان رخ داد گفت: امروز یک مورد تصادف بین دو خودرو پراید و پژو 405 در شهرستان خدابنده، روستای توپقره به سامانه 115 اورژانس اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: دو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که اولین آمبولانس در مدت زمان ٨ دهی قدت ایمان ٨ دهی وی ادامه داد:

خالدی گفت: این حادثه هفت تصادف داشت که همگی به مرکز انتقال پیدا کردند.

سیستم اورژانس از تصادف دو دستگاه پراید و پژو پارس در مرکز کلاله استان گلستان نیز خبر داد و گفت: ساعت 17:05 روز جاری یک حادثه تصادف در میان دو خودرو در مجموعه کلاله، خط نو، سه راه عرب بوران به سامانه 115 اورژانس اطلاع رسانی. داده شد که پس از آن یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی گفت: اولین آمبولانس در مدت زمان 11 دقیقه به محل رسید و مشاهده شد که دو دستگاه خودروی پراید و پژو با اتفاقی رخ داده و اتفاق افتاده است.

خالدی ادامه: با توجه به شرایط سه مورد نیاز به مراحل تکمیلی درمدت دد قر مراکاز درمانی شرایط سه مورد نیاز دی داد ادامه داد. دو نیز در محل درمان شدند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا