عمومی

۷۲سالگی ملی‌شدن صنعت نفت ایران

«مجلس سنا در جلسه امروز خود رای گیری مجلس شورای ملی را در مورد ملی‌شدن صنعت نفت تایون رو شما نفت تایون و شاه مجلس سنا در جلسه امروز خود رای مجلس شورای ملی.

به گزارش گزارشگر یک، مهم‌ترین رویداد بیست و نهم اسفند را در ادامه به نقل از موسه مطالعات تاریخ معاصر ایران میخوانید:

سال ۱۲۸۵

سلطان علیخان وزیر افخم، وزیر داخله کابینه قبل تا ورود اتابک موقت سرپرست دولت ساخته و کابینه را به این شرح به مجلس معرفی نمود: وزیر افخم، داخله و سرپرست وزیران، محمدعلیخان علاءالسلطنه، وزیر خارجه، میرزاابوالقاسمخان ناصرالملک، وزیر مالیه، عبدالحسینمیرزا فرمانفرما. , وزیر عدلیه, مهدیقلیخان مخبرالسلطنه, وزیر معامالدینخان مهندس الممالک, وزیر فوائد عامه و تجارت, کامرانمیرزا نامرانمیرزا نایبالسلطنه, وزیر جنگ.

وزیر افخم ضمن معرفی اعضای دولت بیان کرد: «دولت و ملت یکی است و از هم جدایی» ندارد. سیدعبدالله بهبهانی و حاجی سیدنصرالله بسیار سپاس مجلس را بیان کردند.

سال ۱۲۹۰

در تمام شهرهای آذربایجان برف سنگینی بارید و سرمای شدیدی ظاهر شد. به طوری که این سرما در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تعداد زیادی احشام و چهارپایان در آغل و اصطبل تلف شدند. همچنین در سایر شهرهای شمالی و غربی ایران سرمای شدیدی حادث شد. در همدان به علت نزول برف سنگین مردم به مدت یک هفته از خانه های خود خارج نشدند و عده از مردم نیز تلف شدند و کلیه راه های ارتباطی در آذربایجان و غرب مسدود شدند.

سال ۱۳۰۰

سردار سپه عده‌ای از علماء را به منزل خود دعوت کرد و متذکر شد قصد استعفا دارد.

سال ۱۳۱۲

مرتکبین قانون به قانون تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید و به دولت برای اجرای حکم اعدام مرتکبین متهم شد

سال ۱۳۲۴

مهدی مشایخی به کفالت شهرداری تهران تعیین شد.

تقی دینه‌سری و جعفر دینه‌سری و چند نفر دیگر از اشرار تیرباران شدند.

عمادالسلطنه فاطمی به استانداردی فارس تعیین شد.

سادچیکف، سفیر کبیر جدید شوروی، وارد تهران شد. وی دارای اختیارات کامل برای حل اختلافات ایران و شوروی می‌باشد.

سال ۱۳۲۹

سرتیپ عبدالحسین حجازی، معاون ستاد ارتش و فرمانده دانشکده افسری، به تشو شماری نظامی و.

طبق تصمیم هیئت وزیران برای مدت دو ماه حکومت در تهران و حومه شد.

حسین علاء، نخستوزیر، دولت خود را به این شرح معرفی کرد: حسین علاء، نخستوزیر و وزیر امور خارجه، محمدعلی وارسته وزیر دارایی، شمسالدین امیرعلائی، وزیر دادگستری، علی دشتی، وزیر مشاور، حبیب الله آموزگار، وزیر فرهنگ، حسنعلی فرمند، وزیر کشاورزی، دکتر عباس نفیسی، معاون وزارت بهداری، مهندس حبیب نفیسی، معاون وزارت کار، مهندس احمد زنگنه، معاون وزارت پست و تلگراف، سرلشکر محمود میرجلالی، معاون وزارت جنگ، دکتر جمشید مفخم، معاون وزارت اقتصاد ملی، مهندس احمد مصدق، وزارت راه، دکتر افخم حکمت، معاون وزارت کشور.

سرتیپ محمد دفتری، رئیس شهربانی، از کار برکنار شد.

مجلس سنا در جلسه امروز خود رای مجلس شورای ملی را در مورد ملی‌شدن صنعت نفت از خود رای مجلس شورای صنعت نفت تایون رو شاه مجلس سنا در جلسه امروز خود رای مجلس شورای ملی

طرح جمع آوری اسکناسهای 5 و هزار ریالی ظرف سه ماه 000 تصویب شد.

سال ۱۳۳۱

دکتر مصدق طی پیامی رد پیشنهاد دولتین آمریکا و انگلیس را با دلائل به اطلاع عامه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا