اقتصادیگزارشگر کسب و کار

قرارداد صلح نامه ملک ، صلح نامه زمین و تهاتر ملک

صلح نامه چیست؟ + دانلود نمونه قرارداد صلح نامه زمین

کامل‌ترین تعریف از صلح نامه در ماده 752 قانون مدنی بیان شده است و به واسطه این تعریف، می‌توانیم صلح نامه را یک عقد معین بدانیم که قانون مدنی آن را توضیح داده و برای انجام آن قواعدی را نیز در نظر گرفته است. برای مثال، صحت قرارداد صلح نامه ملکی مشروط به رعایت شروط صحت قرارداد است. تعریف ماده 752 قانون مدنی از صلح نامه به زبان ساده به این صورت است که صلح نامه در واقع قراردادی است که برای رفع مشکل و اختلاف یا برای جلوگیری از بروز اختلاف و مشکل احتمالی میان طرفین تنظیم می‌شود یا اینکه ممکن است برای انجام یک معامله مورد استفاده قرار بگیرد.

صلح نامه در عرف بیشتر برای حالت دوم این تعریف، کاربرد دارد. در واقع صلح نامه در میان مردم به قراردادی شناخته می‌شود که با استفاده از آن، طرفین می‌توانند مالکیت اموال خود را بدون محدودیت‌های بیع نامه، به یکدیگر منتقل کنند و برای انجام انتقال مالکیت مال مورد نظر به شخص دیگر، شروط خاصی نیز در نظر بگیرند. با توجه به این تعریف، سه رکن اصلی صلح نامه، مصالح (صلح کننده)، متصالح (شخصی که در حق او صلح می‌شود) و موضوع صلح (مالی که میان طرفین منتقل می‌شود) هستند.

موارد کاربرد عقد صلح

 1. در بسیاری از مواقع، برای اینکه اشخاص از قواعد دشوار قراردادهای خرید و فروش تبعیت نکنند قرارداد خود را در قالب صلحنامه تنظیم می‌کنند. با این کار، اختیار فسخ معامله را از خود سلب می‌کنند و در آینده، طرف‌های قرارداد نمی‌توانند ادعای ضرر و زیان کنند. در وقع، آسان‌گیری در این نوع از قراردادها زیاد است.
 2. وقتی می‌خواهیم احکام میان طرف‌های یک قرارداد نباشد ممکن است قرارداد صلح منافع تنظیم کنیم.
 3. یکی از انواع قرارداد که بین بانک‌ها و افراد امضا می‌شود سپرده‌گذاری و دریافت سود ماهیانه می‌باشد.(مضاربه) در این نوع قرارداد، سپرده‌گذار می‌تواند هر زمانی که بخواهد سپرده خود را دریافت کند. بنابراین با تنظیم نمونه قرارداد صلح می‌توانیم این شرایط را با رضایت سپرده‌گذار از او سلب کنیم(سلب حق فسخ) و قرارداد جدیدی را با نام عقد صلح ایجاد کرد.
 4. برخی از قراردادهایی که میان شهرداری و افراد امضا می‌شود، می‌تواند در قالب عقد صلح تنظیم شود. مانند نمونه صلح‌نامه میان شهرداری و صاحبان سرقفلی مغازه‌ها که به همین شکل است.
 5. توافق‌نامه پر‌کاربردی که خیلی مهم است می‌باشد. براساس این قرارداد، مال به شخص دیگری منتقل می‌شود اما مصالح حق استفاده از مال را تا پایان عمر، برای خودش یا شخص ثالث حفظ می‌کند.

بنابراین، با کمک نمونه قرارداد تهاتر ملک و نمونه قرارداد صلح عمری که در نیز موجود است شخص می‌تواند مالکیت املاک (مانند خانه، زمین و…) و دارائی (مانند خودرو) را به هر شخصی مانند فرزند، مادر، پدر و … منتقل کند اما حق استفاده از آن ملک و دارایی را در زمان حیات خود دارد.

محدودیت‌ها

اولاً؛ طرف‌های عقد صلح نباید منع قانونی در تصرف در اموال خود داشته‌باشند (مانند تاجر ورشکسته).

ثانیاً؛ اگر قرارداد صلح برای فرار از دین (بدهی) باشد باطل خواهد بود.

 طرفین قرارداد صلح

طرفین قرارداد صلح ، مصالح (( صلح کننده یا واگذارنده )) و متصالح (( کسی که صلح به نفع او صورت می پذیرد یا  قبول کننده صلح)) هستند.

طرفین این قرارداد بایستی به درستی معرفی گردند به گونه ای که تردید و اشتباهی در خصوص شناسایی آن ها صورت نگیرد خصوصا در صورتی که  شخصیت متصالح از نظر مصالح ، علت عمده ی عقد صلح باشد ، لازم است تعریف دقیقی از وی صورت پذیرد.

موضوع قرارداد صلح

قرارداد صلح  موضوع ندارد بلکه به جای آن باید “مورد صلح” نوشته شود. مورد صلح باید با تمامی اوصاف آن مشخص و معین گردد به گونه ای که مورد تردید یا ابهامی قرار نگیرد  البته در درموارد خاصی برای مثال در دانستن دقیق تمام جهات آن امکانپذیر نباشد، علم اجمالی طرفین به مورد صلح کافی است.

چنانچه مورد صلح عین نبوده بلکه حقی قابل انتقال باشد ، بایستی به این  نکته در قرارداد تصریح شود. حقوق غیر قابل اسقاط و انتقال، نمی توانند مورد صلح قرار گیرند ؛ مانند حق مطالبه دائن در طلب و حق رجوع برای زوجه ای که به طلاق خلعی طلاق داده شده است. همچنین ممکن است مورد صلح ، انتفاع از مال غیر باشد ، برای مثال کسی به دیگری  حق  عبور از منزل یا باز کردن پنجره و یا بردن آب و گذاشتن  ناودان را صلح کند.

مبلغ قرارداد صلح

این قرارداد مبلغ ندارد و مال الصلح جایگزین آن است ؛ البته ممکن است به جای مال الصلح در قرارداد مبلغ صلح نوشته شود. اگر صلح معوض است ، باید هر یک از عوضین عین خارجی باشند و نه تعهدی که به اقساط پرداخت می شود ، بنابراین عوضین باید به درستی تعیین و تعریف شوند.

نکات مهم در تنظیم قرارداد صلح

 1. بهتر است در ابتدای قرارداد صلح ذکر شود که طرفین برای صلح اهلیت دارند.
 2. بهتر است در مقدمه آن ذکر شود که این قرارداد به دور از هرگونه اکراه ، اجبار و تدلیس صورت می پذیرد ؛ البته چنانچه بعدا تدلیس در عقد تایید شود ، موجب حق استفاده از خیار فسخ می باشد.
 3. بایستی لازم الاجرا بودن این قرارداد مورد تصریح قرار گیرد.

آشنایی با مفهوم قرارداد صلح ملک

 قرارداد صلح ملک که گاهی اوقات به آن صلحنامه هم می‌گویند، به مانند یک معامله است ولی دارای شرایط خاصی است که بسیار مهم است. در واقع همانطور که می‌دانید صلح کردن به معنای آشتی و سازش با یک شخصی است که اختلافاتی با او داشته‌اید. برای تنظیم یک قرارداد صلح ملک لازم است که طرفین اهلیت برای انجام و امضای قرارداد را داشته باشند. در گذشته معمولا این عقد برای افرادی که اختلافات حقوقی با یکدیگر داشتند استفاده می‌شد ولی در حال حاضر برای انجام قرارداد صلح ملک لازم نیست که طرفین با یکدیگر اختلاف حقوقی داشته باشند. بنابراین به طور کلی می‌توان بیان کرد که امروزه صلح به صورت دو دسته قابل انجام است:

 • در صورت اختلاف طرفین: اگر طرفین اختلافات حقوقی با یکدیگر داشته باشند می‌توانند با صلح بر سر مالی که مورد اختلاف است، به اختلافات پایان بدهند.
 • هنگامی که اختلافی بین طرفین وجود نداشته باشد: گاهی اوقات ممکن است اختلافی بین طرفین یک قرارداد وجود نداشته باشد اما با اینحال طرفین بر مالی با یکدیگر صلح کرده باشند. برای مثال ممکن است فرد الف یک ملک را به فرد ب صلح کند در حالی که هیچ اختلافی بین این دو نبوده است.

انواع قرارداد صلح برای ملک

قراردادی که برای صلح ملک تنظیم می‌شود ممکن است به صورت یکی از موارد ذیل باشد:

صلح ملک به صورت عمری: به این معنا که فرد الف تا زمانی که زنده است منفعت استفاده از ملک را به شخص ب واگذار کند. اما تا زمانی که فرد الف زنده هست هم می‌تواند می‌تواند از ملک استفاده کند و اگر فوت کند ملک به طور رسمی به فرد ب منتقل می‌شود.

ملک به صورت رقبی صلح شود: اگر فردی تصمیم بگیرد که ملک را به صورت رقبی صلح کند به این معناست در مدت مشخصی قصد صلح ملک را دارد. برای مثال اگر فرد الف برای مدت ۵ سال ملکی را به فرد ب صلح کند با پایان یافتن ۵ سال مدت صلح هم تمام می‌شود.

در صورتی که یک ملک به صورت سکنی صلح شود:  به این معنا که استفاده از ملک و حق سکونت در آن توسط قرارداد صلح ملک به فرد دیگری صلح می‌شود.

بنابراین با توجه به این که مالک قصد دارد از چه نوع صلحی برای ملک استفاده کند باید قراردادی منطبق با آن نیز تنظیم نمایید. در این باره لازم است که از وکلایی که خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌دهد، مشورت و راهنمایی بیشتری بخواهید.

ارکان صلح ملک

برای اینکه یک فرد بتواند از این قرارداد استفاده کند تا بتواند یک ملکی را صلح کند نیاز است که ارکان مربوط به صلح را هم بداند. همانطور که می‌دانید بدون وجود ارکان صلح امکان صلح درباره یک ملک وجود ندارد و نیاز است که حتما شرایط قرارداد صلح ملک فراهم شود. همچنین شما می‌توانید از یک هم برای اطلاع از نحوه صلح ملک راهنمایی بخواهید. ارکان صلح برای یک ملک شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • نیاز است که یک فردی به عنوان مصالح وجود داشته باشد. مصالح در واقع فردی است که یک مالی برای صلح برای دیگری دارد.
 • باید فردی به عنوان متصالح هم وجود داشته باشد که ملک را به او صلح کرد.
 • مالی که به آن مورد صلح هم گفته می‌شود باید موجود باشد که بتوان بر سر آن صلح کرد. گاهی اوقات برخی از افراد در ازای صلح مال متعلق به خودشان، پولی هم دریافت می‌کنند که البته اجباری نیست پس قرارداد صلح می‌تواند به صورت رایگان هم تنظیم شود.

نحوه تنظیم یک قرارداد مربوط به صلح ملک

اگر قصد دارید که ملک خود را به فرد دیگری صلح کنید لازم است که یک قرارداد به صورت جامع و کامل بنویسید. قبل از نوشتن قرارداد باید توجه داشته باشید که تمامی شرایط مربوط به صلح ملک را داشته باشید:

 • باید مشخصات و تمامی اطلاعات مربوط به فرد مصالح در قرارداد نوشته شود. این اطلاعات شامل شماره ملی، شماره شناسنامه، آدرس و .. می‌باشد.
 • مشخصات فرد متصالح هم باید به طور کامل و دقیق ذکر شود.
 • مورد صلح یا ملکی را که مصالح قصد صلح آن را دارد باید با ذکر جزئیات در قرارداد ذکر کنید. حتی آدرس و مکانی را که ملک در آن جا واقع شده است را بنویسید.
 • در صورتی که برای صلح مبلغی قراردادید در قرارداد آن مبلغ باید ذکر شود. اگر مبلغی قرار ندهید مانعی ندارد.
 • دیگر شروطی را که بر سر آن توافق کرده‌اید را هم در می‌توانید در قرارداد ذکر کنید. در واقع در عقد صلح طرفین معامله می‌توانند تمامی شروط مدنظرشان را ذکر کنند.
 • در پایان لازم است که امضای متصالح و مصالح به همراه تاریخ درج شود و همچنین باید امضای شاهدین را هم داشته باشید.
 • اگر قصد دارید یک صلحنامه ملک به صورت رسمی تنظیم کنید باید استعلام مالکیت از اداره ثبت بگیرید.

تنظیم صلحنامه ملک

همانطور که بیان شد لازم است که برای تنظیم یک قرارداد صلح از تمامی شرایط مربوط به آن آگاه باشید. همچنین اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به صلح و قوانین و مقررات کلی مربوط به آیین تنظیم قرارداد از ضروریات است. به همین جهت بهتر است که با وکیل متخصص مشورت کنید.

جمع بندی

صلح ملک به معنای انتقال ملک به فرد دیگری برای مدت مشخصی یا به طور دائمی است. این قرارداد تشریفات مربوط به سایر معاملات را ندارد اما داری شرایط خاصی می‌باشد و ارکان خاصی دارد که باید رعایت شود. صلح انواع متفاوتی دارد که شامل صلح عمری، سکنی و رقبی می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا