عمومیگزارشگر کسب و کار

علامت آهو و غزال و گوزن در گنج یابی و دفینه یابی نشانه چیست؟

آهو یا غزال یا گوزن در گنج یابی

نظر اول: در قبل تاریخ و در طول آن همیشه آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است. آهو با شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. گاها به جاهای پرپیچ و خم نیز اشاره دارد. نقش آهو روی سنگ قبر نیز می تواند باشد. گاها نیز نماد برکت بوده است. اگر نقش یا حکاکی یا تندیس آهو شاخ داشته باشد، ممکن است نمایانگر دفینه یک راهزن باشد. جهت دیدش و شکل پاهایش خیلی مهم بوده و ممکن است به یک ابزار الکترونیکی نیاز داشته باشیم.

نظر دوم: نماد دینداری می باشد. رهبری، پیروزی، تفریح و مردانگی را معنی می دهد. نقش آهو و یا تندیس آن نشانه قبر زن نیز می باشد. در مبحث دفینه نیز می گویند که به و یا لابیرنت نیز اشاره دارد. ممکن است پول را مستقیما نشان ندهد. اما از آنجایی که ممکن است مزار زن نیز باشد می تواند به قبر تابوتی نیز اشاره کند. گوزن در گنج یابی – در کنار مزار و یا داخل آن ممکن هدایایی وجود داشته باشد.

نظر سوم: نشانه آهو معمولا در قله کوه ها و یا نقطه شروع تپه ها نقش شده است. از جایی که نشانه آهو حکاکی شده تا نوک قله کوه همه جا را باید بخوبی بررسی نماییم، سر آهو، شاخ هایش و پاهایش می توانند جهت را نشان بدهند.

نظر چهارم : در افسانه قدیم یونان الهه ماه و شکار می باشد. گوزن در گنج یابی – علاوه بر اینکه در زمینه های مختلفی استفاده می شده است، ولی اگر در یک سنگ ثابت نباشد به هدف زینتی و یا دینی بوده است.

گوزن:

انسانی که این نقش را ایجاد کرده از منطق خودش استفاده کرده است. گوزن نیز برخلاف آهو در دره ها و یا کنار رودخانه ها مشاهده شده است. رد پاهای گوزن جهت را نشان می دهد. اگر گوزن تنها باشد دفینه در جهت نگاهش و نزدیک است. گوزن در گنج یابی – باید به تخته سنگ ها با رنگ متفاوت، بلوکهای صاف تخته سنگ، تخته سنگ های متفاوت درون دره ها با دقت نگاه کرد و اطراف باید به خوبی بررسی شود. دفینه اش در مکان خیلی ساده ایی بوده و کار کمی می خواهد.

این سنگ نگاره های باستانی در دره ی تیمره، واقع در کوه های زاگرس در مرکز ایران فراوان یافته می شود. این نگاره ها که شاید داستانی از شکارگران و جانوران ساکن در این دره ی خاور میانه ای در بیش از ۶,۰۰۰ سال پیش را باز می گویند، به دست هنرمندان روزگار پیش از تاریخ این سرزمین نگاشته شده اند.در آسمان شبانه ی بالای چشم انداز هم رد ستارگان دیده می شود که همگی با هم به گرد قطب شمال آسمانی دایره هایی ساخته اند و به هیچ وجه نشانه دفینه نمی باشد! لذا از هرگونه حفاری و تخریب چنین آثاری جدا خودداری نمایید.

نماد آهو و گوزن در گنجیابی از زمان ماقبل تاریخ برای انسان ها تفسیر مهمی داشته و تصور می شود که این حیوانها با شاخ هایشان شناخته می شوند و نشان دهنده یک انبار یا پناهگاه هستند این یکی از فرضیات است که ویژگی های تاریخی مانند هدف دفن شده را بیان می کند آنها بیشتر روی تصاویر قبر هستند و به عنوان دفن گنج در انسان بیان شده است.

نظرات مختلف در مورد نماد آهو و گوزن در گنجیابی :

  • نظریه اول : همیشه در طول تاریخ آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است گاها به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد و گاهی هم نماد برکت بوده است نقش آهو یا گوزن میتواند روی سنگ قبر باشد اگر نقش یا حکاکی یا تندیس آهو شاخ داشته باشد، ممکن است نمایانگر دفینه یک راهزن باشد جهت دیدش و شکل پاهایش خیلی مهم بوده و ممکن است به یک نیاز داشته باشیم.
  • دوم : همچنین میتواند نماد دینداری باشد رهبری ، پیروزی ، تفریح و مردانگی را معنی میدهد نقش آهو یا تندیس آن نشانه قبر زن نیز میباشد همچنین در بحث دفینه نیز اشاره به غار زیرزمینی دارد.
  • سوم : نماد آهو و گوزن اکثرا در قله کوه ها و یا نقطه شروع تپه ها نمایان میشود و باید از آنجایی که نشانه آهو حکاکی شده تا نوک قله کوه همه جا را باید به خوبی بررسی کرد زیرا سر آهو ، شاخ هایش و پاهایش می توانند جهت را به ما نشان بدهند.
  • در آخر نظریه چهارم : در افسانه قدیم یونان به معنی الهه ماه و شکار بوده علاوه بر این در زمینه های مختلفی استفاده می شده است.

معنی و مفهوم نشان آهو و گوزن در دفینه یابی چیست؟

علامت گوزن با توجه به موقعیت آن بر روی سنگ تفسیر می شود. در علامت گنج گوزن، اگر علف در حالت ایستاده است گنج در پایین صخره با علامت گوزن قرار دارد ولی اگر گوزن به جلو می دود نشان می دهد که هدف در نقطه اوج دفن شده است محل دفن جایی است که گوزن احساس امنیت می کند. اگر آهو نشسته و بدون شاخ است یعنی این است و قبر متعلق به یک زن (آرامگاه زنان برجسته آن دوره) است. این زنان با ثروت خود دفن می شدند ثروت آنها از جمله جواهرات ، گوشواره ، گردنبند و … که در زندگی عادی از آنها استفاده می کردند.

علامت گوزن و آهو در کجاها یافت می شود؟

  1. همانطور که از نشانه های گوزن برای گنجینه استفاده و روی قله ها ساخته می شوند و قطعاً علائم دیگری در اطراف این علائم وجود دارد این علائم به عنوان نقطه پایانی تفسیر می شوند شاید یک مسیر پیاده روی ، شاید هر دایره ای را در اطراف نشان می دهد پاهای گوزن ها ، شاخ ها یا زاویه موقعیت آنها اطلاعاتی را در مورد به شما می دهد.
  2. علائم گنج گوزن اغلب محل غارها را نشان می دهد اگر این علائم بیش از یک یافته غار داشته باشد نشانه هایی که ما آن را آخرین نقطه می نامیم در داخل یا قسمتهایی از غار جستجو می شود بنابراین درک می شود که کدام غار است گوزن و آهو حیوانات ظریفی هستند که در مناطق صخره ای زندگی می کنند و این نشان دهنده عشق در روابط حیوانات است علائم گوزنی که در استفاده می شود گاهی نشان دهنده قبر زنان و گاهی گنجی است که در نقاط قله مدفون شده است.
  3. از طرف دیگر علامت آهو و گوزن عموماً در لبه های نهرها و حوضچه ها ، در مناطق جنگلی ، در مناطقی که قاعده آن کمی مسطح تر است دیده می شود و راه حل های این دو نشانه با یکدیگر متفاوت است.

نشان آهو یا گوزن یا غزال

نظر اول:در قبل تاریخ و در طول آن همیشه آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است . آهو با شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. گاها به جاهای پرپیچ و خم نیز اشاره دارد. نقش آهو روی سنگ قبر نیز می تواند باشد. گاها نیز نماد برکت بوده است. اگر نقش یا حکاکی یا تندیس آهو شاخ داشته باشد، ممکن است نمایانگر دفینه یک راهزن باشد . جهت دیدش و شکل پاهایش خیلی مهم بوده و ممکن است به یک ابزار الکترونیکی نیاز داشته باشیم.

نظر دوم: نماد دینداری می باشد. رهبری، پیروزی، تفریح و مردانگی را معنی می دهد. نقش آهو و یا تندیس آن نشانه قبر زن نیز می باشد. در مبحث دفینه نیز می گویند که به غار زیر زمینی و یا لابیرنت نیز اشاره دارد. ممکن است پول را مستقیما نشان ندهد. اما از آنجایی که ممکن است مزار زن نیز باشد می تواند به قبر تابوتی نیز اشاره کند. در کنار مزار و یا داخل آن ممکن هدایایی وجود داشته باشد.

نظر سوم: نشانه آهو معمولا در قله کوه ها و یا نقطه شروع تپه ها نقش شده است. از جایی که نشانه آهو حکاکی شده تا نوک قله کوه همه جا را باید بخوبی بررسی نماییم، سر آهو، شاخ هایش و پاهایش می توانند جهت را نشان بدهند.

نظر چهارم :در افسانه قدیم یونان الهه ماه و شکار می باشد. علاوه بر اینکه در زمینه های مختلفی استفاده می شده است، ولی اگر در یک سنگ ثابت نباشد به هدف زینتی و یا دینی بوده است.

برگرفته شده از: شرکت فلزیاب ads

دکمه بازگشت به بالا