اجتماع

آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی/۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با فروکش کردن نسبی، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از وضای شهر در هفته گذشته به 148 شهر کاهش یافت.

به گزارش گزارشگر یک، بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، با فروکش کردن نسبی موج ششم با آمیکرون، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 184 شهر در هفته گذشته به 148 شهر کاهش یافت.

کماکان تاکید اصلی بر تاکیل و اکسیناسیون (سه نوبت برای افراد بالای 18 سال)، واکسیناسیون در کودکان و مادران باردان و همچنین رعایت شیوه رفتارهای بهداشتی است.

بر اساس آخرین وضعیت رنگبندی شهرستانها, در حال حاضر 148 شهر در وضعیت قرمز, 196 شهر در وضعیت نارنجی, 101 شهر در وضعیت زرد و سه شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

همچنین لیست کامل رنگ‌بندی کشورها در ادامه می‌آید:

آخرین نقشه رنگ‌بندی صنعتی/۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

آخرین نقشه رنگ‌بندی صنعتی/۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

آخرین نقشه رنگ‌بندی صنعتی/۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

آخرین نقشه رنگ‌بندی صنعتی/۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا