اقتصادی

اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگران به اسفند موکول شد

اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگر به اسفند موکول شد

علیرغم پیش بینی می شد امشب رقم خرج سبد معیشت اعلام شد، جلسه شورای عالی کار با اعلام مواد غذایی و خوراکی های سبد معیشت پایان یافت و نشست بعدی در خصوصی مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند ماه موکول شد.

هادی ابوی – نماینده در شورای عالی کار – در گفت و گو با گزارشگر یک از موکول شدن در نشست بعدی شورای عالی کار به سوم اسفند خبر داد و گفت: این جلسه به سهم خوراکی ها در سبد ماه معیشت کار اختصاص داده و مواردی دیگر از این قبیل است. مسکن، اجاره بها و ایاب و ذهاب پس از اخذ آمار از مجوز رسمی مانند دون مرور مرکب مرکز هیو مسکن، اجاره بها و ایاب و ذهاب پس از اخذ آمار
به گفته وی، رقم سه میلیون و 286 هزار تومان در ویژه مواد غذایی سبد معیشت، رقمی بود که کمیته مزد به آن رسیده بود و در جلسه عصر امروز قطع شد و هیچ بحث و اختلاف نظری در خصوص آن میان اعضا وجود نداشت.
نماینده مجلس در شورای عالی کار با بیان اینکه خوراکی ها یکسوم هزینه سبد معیشت کار و حدود 36 درصد آن را شامل می شود، گفت: یک سوم هزینه سبد معیشت را مواد غذایی و خوراکی ها تشکیل می دهند و اگر دو سوم دیگر را اقلام می کنند. غیرخوراکی مثل اجاره بها و مسکن، ایاب و ذهاب، درمان و تفریحات در نظر بگیریم به رقمی در حدود 9 میلیون تومان به عنوان هزینه ماهانه معیشت خانوارهای کارگری می رسیم.
به گفته ابوی درصورتی که تا قبل از جلسه رسمی شورای عالی کار در اسفند ماه جلسه دیگری برای جمع بندی رقم هزینه سبد معیشت برگزار می شود، شورای عالی کار سوم اسفند ماه به مبحث غیرخوراکی ها ورود خواهد کرد و پس از آن از 15 اسفند به بعد. وارد مذاکره جدی دستمزد ۱۴۰۱ خواهد شد.
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا