عمومی

تاثیر تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر کاهش نرخ تورم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک،

حسینزاده گفت: نرخ تورم سالانه دیماه برای خانوارهای کل کشور برابر 42.4 درصد و برای خانوارهای شهری و روستایی بهترتیب 41، 8 درصد و 45، 8 درصد است.

مرکز آمار گفت: نرخ تورم سالانه، برای خانوارهای شهری 0.9 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 1.2 واحد درصد کاهش داشته است.

وی افزایش 0.7 واحد درصدی نسبت به آذرماه سال جاری در کل کشور و حجم بیشتر این تورم را برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» (بهترتیب با 1.7 درصد و 2. 7 درصد) اعلام کرد. کرد.

دکمه بازگشت به بالا