بین الملل

دیدار امیرعبداللهیان با رییس داووس

به گزارش گزارشگر یک، حسین امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن اشاره به دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به تبیین برخی از حوزه های اولویت دار آن پرداخت.

وی با نفتی ظرفیتهای ممتاز کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت منطقه ای و بین المللی و نیز صنایع و گاز کشور، گسترش همکاری و تجارت با پیرامونی رای سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

وزیر امو همچنین به اقتصاد جهانی اشاره کرد و ابتکار رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در نشست سران صادرکننده گاز در قطر تحت عنوان “گاز برای بازگرداندن اقتصاد در دوره پس از انتشار” را در این راستا دانست و آماده کرد. برای کار مشترک با مجمع جهانی اقتصاد با هدف شناساندن ظرفیت های این ابتکار را اعلام کرد.

مجمع عمومی جهانی نیز با استقبال از دیپلماسی اقتصادی ایران بویژه گسترشات با همسایگان، به بررسی مقامات حاشیه خلیج فارس در نشست داوس ۲۰۲۲ برای گسترش همکاری اقتصادی با ایران را نیز یاداور شد و مجمع اقتصاد جهانی برای بررسی پیشنهادات وزیر امور خارجه. را نیز اعلام کرد.

بِرِه همچنین اظهار داشت که امیدواری کند ایران و قدرتهای جهانی را با هدف احیای برجام به نتیجه برسد و زمینه را از توانمندیهای ایران در احیای اقتصاد منطقه و جهان بیش از پیش فراهم کند.

311311

دکمه بازگشت به بالا