اقتصادی

رساندن نرخ تورم امسال به زیر ۴۰ درصد برای دولت یک موفقیت است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعلا تلاش کمتری می کند این است که تورم افزایش پیدا کند و امسال از 40 درصد بیشتر نرود، گفت: اگر دولت امسال امسال تورم را به زیر 40 درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت و برای سال بعد خواهد داشت. یز اگ اقام الجهی جهی ن اعرازی ا ازی ا ا ی ای و اکی اجام ، ت ت ای ش اه م ب ب شی اشی.

و شق شق شق شق شه گ ب ب ا ایا، ۵۰ اظهار کرد: ئ م یک ۵۰ ا ا اق ادای آن ااگی. بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاص نیست و موضوع بلند مدت القتصاد کشور است و باید . در دهه ۹۰ حدود تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که شروع‌های اصلی تورم از بین نرود، ادامه تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده می‌کند، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل می‌شود، بیش از یک تورم به صورت مخفی در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 1395 تورم ایران به 9 درصد رسید، اما از آنجایی که ریشه‌های تورم حل نشد، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شد.

این کارشناس اقتصادی سه اصل تورم را در ناترازی بودجه‌های مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارند، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظار تورمی، نرخ تورم نیز کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردند.

نظام بانکی اصلاحات عمومی‌تری می‌خواهد

شقاقی داه د و و ق یز یز ی یان ک: زای در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی مثبت و رو به جلویی انجام شد. به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی را از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه شده بانک‌ها، حمایت از بانک‌های بانکی و نظایر آن انجام دادند.

وی با بیان اینکه نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری هستند و باعث افزایش بانک‌های ناترازی می‌شوند. کند. تلاش برای تقویت شفافیت، انضباط بخشی را به سیستم بانکی تحمد ته اما لایم دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط بخشی

بودجه سال آینده با ناترازی کم‌تری تنظیم شود

این تحلیلگر اقتصادی دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را ارزیابی نکرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ بودجه ناترازی و تبدیل آن به بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و اضافه می شود. در این زمینه لازم است که تیم بودجه‌ریزی کشور برای سال آینده بودجه‌ای شفاف و تبیرا تبایر باشد ناترازی های تجاری و ارزی کشور نیز به افزایش قیمت های جهانی تا حدودی کاهش می یابد برای ایجاد اساسی در این زمینه به اصلاح ساختار در حوزه توسعه غیرنفتی ایمدیر.

شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این بوده است که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه دهد سه رقمی شدن تورم را ندهد، ادامه داد: در حوزه نقدینگی پیدا کند. برای کنترل رشد شدیدی که امیدواریم نقدینگی نمی تواند باعث شود که شدت گرفته شود که امیدواریم نقدینگی مدار شود زیرا یدی کیی.

تورم به زیر ۲۵ درصد می‌رسد اگر…

وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی مدیو گیدیو وی افزود: ای ککار م ک اهش د د زی ه ن ا ا ا ا ا ه ه ه ا ک ک ک ک ک ک ک ک ک فز ه ه ه ض ض ض ز ا ازی اس. فعلا تلاش کمتری دولت این است که تورم افزایش پیدا کند و امسال از 40 درصد فراتر نرو با توجه به این موضوع، با توجه به شرایط تحریم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان یک شوک تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی تغییر می‌دهد، اما اگر دولت امسال امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد سختی برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال‌های بعد قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌های مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر ۲۵ درصد می‌تواند باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا