اقتصادی

سهل‌انگاری مسئولان در حل مشکلات آب روستاهای دزپارت و باغملک

گزارشگر یک/خوزستان نماينده مردم ايذه، باغملک و دزپارت در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه گفته مي شود آب و مرکز خوزستان، باغملک داراي بيشترين تنش آبي در بين شهرهاي استان است، گفت: مشکلات آبي باغملک و دزپارت به سهل‌انگاري منطقه آبي استان برمي‌گرداند و مي‌شود. از این مشکلات با تعویض یک لوله آب یا تغییر مخزن قابل حل هستند.

عبداله ایزدپناه در گفت و گو با گزارشگر یک با اشاره به تامین منابع آب در حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: در شهرستان‌های حوزه انتخابی ما تعداد زیادی وجود دارد که مستلزم نگاه ویژه وزارت نیرو است. شهرستان دزپارت و روستاهای اطراف آن مشکلات زیادی در زمینه آب دارد. سه چاه در منطقه وجود دارد که آب آن ها خیلی کاهش یافته است و در این مناطق الان با مشهکل مکم.

وی افزود: در حال حاضر اجرای پروژه برداشت آب از دریاچه سد کارون ۳ را شروع کردیم. در این پروژه‌ای که صورت گرفته است، اما نیاز به حمایت مالی از نیروی نیرو و سازمان آب و باید تا این پروژه زودتر برق به پایان برسد و مردم از این مشکل کم آبی رها شوند.

ایزدپنا با اشاره به وضعیت آب در باغملک مشخص کرد: شبکه آب و استان به عنوان بیشترین تنش آبی در خوزستان را در منطقه شما به ویژه در شهرستان باغملک داریم. این در حالی است که دقیقاً مربوط به آن است که هیچ اقدامی در جهت این مشکل انادهام در حالی است که رفع آن مشکلی ندارد.

وی بیان کرد: در روستاهای باغملک این مشکل به شهر بیشتر است و در حال حاضر با وارد شدن مدارک چاه‌های شهر باغملک مشکل کم‌آبی شهر مرتفع شده است اما روستای بارانگرد و روستاهای اطراف آن از جمله روستای کانگنجشکی و پرسوراخ با شدید آب موجود هستند. که در حال حاضر برای آن‌ها چاه‌های کشاورزی را اجاره می‌کنند و از طریق آبرسانی می‌کنند. در واقع این موضوع اجاره چاههای کشاورزی هفت یا هشت سال است که تکرار می شود.

مجمع نمایندگان خوزستان مشخص کرد: در حوزه شهر میداوود و روستاهای اطراف آن در رفع مشکل کم‌آبی شروع به برداشتن آب از سد جره‌کردن می‌شود که می‌توان به خوبی پیش رفت اما مخازن گفته است که چندین ماه با پایان یافتن ساخته شده‌اند و اخیراً انجام شده است. ۱۰ شهریور ماه مخازن آماده و وارد مدار می‌شوند. مشکلات شهر میداوود و روستاهای آن قابل حل هستند، منتها زمان میبرد و این مخازن باید حداقل ۸ ماه پیش آماده شود که با آماده شدن برای ما قابل قبول نیست.

ایزدپناه افزود: در بخش صیدون جنوبی نیز آب از رودخانه علاود برداشت می شود. در سیل چند نفر جمعیت 10 هزار نفری این منطقه به مدت 20 روز اندو ن شرب کر بهاره در سیل تعداد جمعیت 10 هزار نفری این منطقه ر حای که ۴ ه ه ه ا اداه آ و فاض چاب ی ای م ر ا اف و جاه جاه اه ام ا اه وار و اداه ااب شب پای. اگر این چاه وارد مدار بود مشکل گل آلود شدن آب را نداشتیم و به مردم فشار وارد نمی‌شد.

ی یان: ج سای که بات ز دات ه د ای شک ی ا ی ا ا ا ا ا ا ا آ آ ی ا ا ا و واد ی.

ایزدپناه افزود: در روستاهای بردبلند و طلاور یک، دو و سه واقعه در بخش صیدون باز هم این مشکل گل آلود شدن آب و کمیت آب را داریم که با توجه به جمعیت زیاد این روستاها توقع داشتیم سازمان آب و برق خوزستان زودتر این مسئله را حل کرد. کند.

نماینده مردم ایذه، باغملک و دزپارت در مجلس شورای عنوان کرد: این مشکلات یک نگرانی اسلامی و دلخوری برای مردم ایجاد شده است و من به عنوان نماینده به متولیان امر تذکر دادم و این مشکلات را دنبال می‌کنم که به نظر من اگر یک تصمیم محکم‌تری پشت سر بگذارد. موضوع باشد می‌توان بخش‌های زیادی از مشکلات را حل کرد.

وی بیان کرد: روستاهای باغملک در کمیت و کیفیت آب مشکل دارند و این مشکلات قابل حل وی بیان کرد. طی جلساتی که در هفته جاری با وزارت نیرو با هم مشکلات موجود در حوزه آب و هم برق را بررسی و تصمیم‌گیری جدی در این زمینه‌ها گرفته شد تا کار سریع‌تر شود و زودتر این مشکل حل شود.

ایزاه یان ک: ی ااهی اس ااد باغ رای ر ی ی با ااع م ج ج ی ای. ه ب ا افز فز ا ا ا ا ا ا ا ا ا ام ام ا ا یض ا ا اق ا اق فز افز فز فز فز فز فز ت ت ا ا فز ک ک.

نماینده مردم ای، باغملک و دزپارت در مجلس شورای اسلامی مشخص کرد: این مشکلات به سهل‌انگاری مسئول حوزه آب این استان برمی‌گردند و خیلی از این مشکلات با تعویض یک لوله آب یا تغییر قابل حل هستند. منتها هیچ عاملی را انجام نمی دهند که سهل‌انگاری می‌کنند و نمی‌خواهند تصمیم بگیریم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا