اقتصادی

فرزانه: وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه تا آخر سال بهتر می‌شود

یک ض هیأت ه ک ی ن ا و و ج ی ی اسای گف ب ا ​​جه جه ض خ ب ب د ی ا ا ا ا اعار ا.

ولی الله فرزانه در گفت وگو با گزارش درباره راهکارهای مجلس برای تخصیص بودجه و عملیاتی شدن آن گفت: با وجودی که امسال نامه‌ها بین سازمان برنامه و بودجه و وزرات خانه‌ها و همچنین سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها با امضای امضا رسید. اما پیش بینی می‌کنم با توجه به وضعیت درآمد خوب دولت، تا آخر سال وضعیت اعتبارات بودجه وزارتخانه‌ها و دسگاه به.

وی ادامه داد: رابطه مستقیم بین تخصیص اعتبارات بودجه با درآمد حاصل می‌شود که پیدا می‌شود هرگاه وضع فروش نفت و درآمدهای نفتی و سایر درآمدها خوب باشد، وضع تخصیص هم خوب می‌شود. امسال فروش نفت خیلی بهتر از سال های گذشته بوده است.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تغییر در روند تنظیم بودجه برای تغییر در نحوه تخصیص گفت: برنامه پیشنهادی پیشنهادی برای تغییر در روند بررسی و تنظیم بودجه ارائه شد که به موجب آن بودجه دو مرحله‌ای می‌شد. این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت، پایان این دوره بررسی و بودجه به عنوان ادوار گذشته بوده و دو مرحله ای نمی‌باشد. شاید در سال های آینده تغییراتی به وجود آید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا