عمومی

مدیران یزد برای جذب اعتبارات عمرانی تلاش جدی داشته باشند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، محمد دهقان منشادی در نشست ذیحسابان استان یزد، نقش آنها را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: در جذب اعتبارات باید قوانین و مقررات ملاک عمل قرار گیرد و نباید از آن عدول کرد.

وی برای رفع اعتبار اعتبارات، در این امر و توجه به مدیران دستگاه های اجرایی به الزامات مالی توسط ذیحسابان تاکید کرد و خواستار سازنده ذیحسابان با مدیران و ارائه مشاوره های لازم و هنگام به آنها شد.

دهقان منشادی همچنین بر وحدت رویه ذیحسابان در نظام ملی استان، نظم انضباط اداری و دقت نظر در انجام امور محوله، توجه به جایگاه ذیحسابان، انجام ظایف در راهبری سامانه های مالی، مستندسازی فعالیت ها و تجربیات موفق تاکید کرد.

۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح های عمرانی و زیربنایی یزد

معاون نظارت مالی کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد نیز اظهار داشت: حدود 600 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی استان اختصاص داده شده است که از این میزان، 404 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه و بقیه به صورت صورت می گیرد. نقدی بوده است.

سعید نورایمانی افزود: اعتبار یاد شده بین دستگاه های اجرایی استان توزی شد و آنها تا پایان تیرماه فرصت تیرماه فرصت استان تا پایان تیرماه فرصت تیرند برای طرح های خود را انجام دهند.

شماره ذیحسابان استان یزد نیز در این نشست مسائل و مشکلات فراروی خود در نان کی کار.

دکمه بازگشت به بالا