اجتماع

میانگین روزانه تولید پسماند شهری در کشور ۸۰۰ گرم است

گزارشگر یک/اردبیل عضو شورایبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیئت مدیره کانون معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هم گفت: میزان میزان تولید پسماند در کشور ۸۰۰ گرم است.

ابوعلی گلی ۲۱ شهریور در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست با بیان اینکه به آینده مدیریت پسماند امیدوار نیستیم، تصریح کرد: مدیریت پسماند باید رفتار کند که باید آنقدر درست رفتار کرد و آموزش ببینیم تا یاد بگیریم. .

وی با اشاره به کشور حتی در دانشگاه‌های علی‌رغم همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد، تفکیک پسماند را برگزار می‌کند، اضافه کرد: اسناد بالادستی و چشم‌انداز خوبی در حوزه مدیریت پسماند وجود دارد. اما به‌درستی به این اسناد عمل نمی‌کنیم.

عضو پژوهشی و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیئت مدیره کانون بازیافت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان میزان تولید روزانه پیامد شهری در کشور ۸۰۰ گرم و متوسط ​​روزانه پسماند روستایی در کشور ۵۰۰ گرم است، ادامه داد: هر روز ۵۸ هزار نفر تن پسماند در کشور تولید می شود.

به گفته گلزاری، اقتصاد چرخشی، جایگزینی مناسب و پایدار برای اقتصاد خطی تولید می‌شود که برخی از آن‌ها بیشتر از بنگاه‌های تجاری و بازرگانی توسعه یافته، مطالعات و فعالیت‌های مثبت را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

این مسئول اضافه کرد: اقتصاد چرخشی در سراسر جهان به‌عنوان شیوه‌هایی برای افزایش تولید غلبه بر مدل‌های تولیدی و مصرف فعلی بر اساس رشد رشد تولیدی و افزایش استفاده از منابع است که با پذیرش الگوهای بسته‌شده درون نظام اقتصادی چرخشی، با هدف افزایش بهره‌وری، منابع، تولید می‌شود. تولیدی و حفظ محیط زیست را هم‌زمان موردتوجه قرار می‌دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا