اقتصادی

نشست دستمزد کارگران به دوشنبه موکول شد

نشست دستمزد کارگر به دوشنبه موکول شد

نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاه های گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه 16 اسفند موکول شد.

به گزارش گزارشگر یک، دومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و علیرغم که پیش بینی می شد تا در این جلسه عدد و رقم دستمزد بین گروه کارگری وکارفرمایی رد و بدل شود، این اتفاق نیفتاد.
در این نشست گروه کارفرمایی به منظور جلسه به منظور تصمیم گیری با دیگران با سایر تشکلات کارفرمایی را خواستند که با مقاومت گروه کارگری روبرو شوند.
به زعم آنها گروه کارفرمایی از هفته گذشته، برای بررسی بیشتر و طرح پیشنهاد ویژه دستمزد 1401 با بارفرمزد 1401 با کارفرمایی فر کارفرمایی فرصت داشته است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار نیز با تایید گروه کارگری اعلام کرد که زمان برای بررسی وجود دارد و به ویژه در سایر سطوح مزدی و مزد جانبی مزد باید مورد بحث قرار گیرد و محاسبات آن را جلب کند با توجه به اعلام رسمی در رسانه ها. ، جلسه تعیین دستمزد باید در ۲۱ اسفند پایان یابد.
هادی ابوی، نماینده در شورای عالی کار در گفت وگو با بیان این مطلب گفت: پیشنهاد گروه کارفرمایی این بود که شورای عالی کار را به روز سهشنبه موکول کرد که مورد مخالفت گروه کارگری واقع شد و علیرغم عصرار آنها، در نهایت جلسه بعد به روز دوشنبه این هفته موکول شد.
وی با ارزیابی تصمیم گیری جلسه دوم بیان کرد: در این جلسه اعلام شد که هیچ تضمینی وجود ندارد که از جلسه بیرون برویم و با هدف جامعه خودمان جلسه بگذاریم و آنها نگویند دستمزد سال آینده 15 میلیون تومان; 9 میلیون تومان هم هزینه سبد معیشت آنها است و الباقی تورم انتظاری اسوت که طبق گفته اد که طبق گفته 9 میلیون سبد معیشت آنها است و نرخ ارز هم که مشخص است با پیشنهاد مبلغ 15 میلیون تومان تومان تر میز مذاکره شمیات نرخ ارز هم که مشخص است با پیشنهاد
ابوی این احتمال را داد که بر روز دوشنبه، در روز چهارشنبه هم نشست دیری در این خصوص به منظور نزدیک شدن دیدگاه های طرفین برگزار می شود.
به گزارش گزارشگر یک، حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره دستمزد کارگران به خبرنگاران گفت: کارفرمایان بین جامعه کارگری و کارگری در حال برگزاری و تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کار به عنوان دایم و برگزار می شود. تا چند روز آینده میزان دستمزد کارگران نهایی می‌شود و خبرهای خوشی برای کار.
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا