بین الملل

«جهان اسلام» بیش از هر زمان دیگری باید وحدت خود را حفظ کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متر کریمی: تشیع انگلیسی و تسنن آمریکائی یکی از تلاش‌های مذبوحانه نظام سلطه برای انتخاب افکار و مسلک‌های مردمی مطابق با خواسته‌های شوم استکبار با هدف از میان بردن وحدت اسلامی و تحت سلطه گرفتن هر چه بیشتر ملت‌های مسلمان است.

جبهه استکبار در این راه از شیوه‌های بهره‌برداری می‌شود. یکی از این شیوه‌ها که دشمن در سال‌های متوالی سرمایه‌ای را روی کن کر.

چرا جنگ نرم؟ شاید بتوان با قدرت نظامی یک کشور را تحت کنترل خود درآورد، ولی ثابت کرد که اگر آن جامعه دارای فرهنگ غنی باشد بعد از مدتی آن قدرت را در خود هضم کند.

فرهنگ قوی یک جامعه از ابزار نظامی قدرتمند است. بابای م و ا ا و و ر ر ر ا ا ا ا ا ا ا گذ گذ اش و ز از و ز ز ز ز و و و اج و از ان آن ااه آه آه.

چرا که جامعه اسلامی یکی از بزرگترین جوامع است که دارای فرهنگ غنی استن و با قدرت است. در همین راستا استعمارگران جبهه غرب شروع به تغییر ذائقه و نابودی هویت و فرهنگ اسل. با ه ی ظ ظ ظ ه ه م خ ار ی ه ه ه ه آ هج م م گ ی و و ای های قای سای مای مای

یکی از شیوه های جنگ نرم برپایی حوادث با سرو صدایی زیاد است که بیشتر رویکر.

ایجاد بدعت‌ها در ادیان از جمله دین مبین اسلام یکی از خطرناک‌ها دستاویزها برای سردمداران شیعه انگلیسی است تا به کمک آن صفوف به هم پیوسته مسلمین را پراکنده کرده و تخم نفرت و دشمنی را در میان آن‌ها بکارند تا از ماحصل این پروژه یعنی جدایی مردمان آحاد. از بیشترین استفاده و بهره را ببرند.

این موضوع را به انگلستان مرتبط می‌دانند. چراکه انگلیس در طول تاریخ پیشتاز سیاست تفرقه افکنی در میان مستعمرات خود به مومالد ولبه مویژ. سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن گرفته شده از همین دیدگاه تاریختی تسکمرانان انگلستان شده از

ایجاد فرقه‌های مختلف و ایجاد شکاف در ادیان از جمله سرویس‌های جاسوسی آنها در سطح جهان بوده و هست، ایجاد فرقه وهابیت و بهائیت برای جلوگیری از اتحاد جهان اسلام. درگیری از کشور‌های مسلمان با این موضوع نه تنها در ممالک اسلامی بلکه در کل دنیا برای آن‌ها القاب و عناوینی، چون افراط گرایی و متحجر را به دنبال داشته است.

با توجه به منویات رهبر انقلاب آن چیزی که امروز بیش از همه باید روی آن تکیه کارد با توجه به منویات رهبر انقلاب آن چیزی که امروز شیعه و سنّی. نباید اختلاف عقیده و اختلاف مذهبی به تنازع کشیده شود. یک چیزهایی است که تنازع ایجاد می کند، باید به طور جدی مانع بشویم. سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی هم در محافل وارد بحخن شیعه و سنّی شدان شیعه و سنّی شد.

برخی از افراد جامعه ناآگاهانه تصور می‌کنند که وقتی از دشمن خارجی صحبت می‌کنند در میان می‌آیند در داخل امن و امان هستند در حالی که این گونه نیستند و دستگاه‌ها و مسئولین باید مراقب باشند که دشمن در همه جا در کمین باشد. مقام معظم رهبری خط بطلان بر روی این تفکر کشیده و خطاب به احاد ملت خط بطلان آن مسلمان گفتند: مقام معظم رهبری خط بطلان بر روی این تفکر. نه با شیعه خوبند نه با سنّی. اینها وارد شدند.

من یک وقت گفتم شیعهِی انگلیسی و سنّی آمریکایی؛ ضی خیال که م ا ا یگ ا ا ا ا ا ا ا ی ی ی ی ی ی ه ه که ا ا اگ شیعه‌ای انگلیسی ممکن است در خود کشور اسلامی باشد.

منظور الهام گیری از انگلیس است؛ یعنی شیعه دعوا درست کن، سنّی دعوا درست کن. مثل داعش و مثل وهّابی‌ها و امثال اینها که درست می‌کند. مثل تکفیریها؛ این‌ها اسمشان مسلمان است، ممکن است متعبّد هم باشند به احکام فردی اسلامی، امندر خدمت د. اگر اختلاف ایجاد می‌کند در خدمت دشمن است، فرقی نمی‌کند در هر موقعیتی باشد، در هر موقعیتی باشد، در هر گونه اختلاف در خدمت دشمن است، ما به این مهماً اعتقاد داریم.

ر جای یگ ا اقاب یان ی: ام ، ، ی ه اه ّ ّ ه ی شی ، ، ه ه ه ای ای ای آرا زاز همه‌ی این دست‌ها هم اگر کردید، می‌رسد به مراکز جاسوسی و اطّلاعاتی دشمنان اسلا. نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان اسلام. آن تشیّعی که ارتباط با MI6 انگلیس داشته باشد، آن تسنّنی که مزدون آن آمریکا به شدون داشته باشد، تسنّنی که آمریکا باشد. هر دو ضدّ اسلامند.

من توصیه میکنم، اصرار میکنم به علمای اعلام، به روشنفکران دنیاید اسلام، باه اراناید من ایه من. یک عدّه‌ای در دنیا دارند پول خرج می‌کند برای اسلام هراسی، چهره اسلام را در دنیا دارند پول خرج می‌کند برای اسلام هراسی. [آنوقت]ما هم در درون خودمان سعی کنیم چهره‌ای را خراب کنیم، خراب کنیم، گانی را مردی ر! این خلاف حکمت است، خلاف سیاست است.

اکنون مهمترین اصل برای حفظ و اعتلای دین اسلام وحدت بین مسلمین می‌باشد دشمنان اسلام به این اصل پی برده و به دنبال راهکاری برای بین بردن وحدت مردم هستند. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی آن‌ها برای رسیدن به اهداف شومشان می‌باشد.

در حقیقت هر دوی این سلاح‌ها یکی است. از نگاه مقام معظم رهبریعه انگلیسی و سنّی آمریکایی دولبه یک قیچی می‌باشند، در این باره چنین نظر شیان کردند: یک اراده، اراده تفرقه است.

وحدت، متعلّق به مؤمنین است. فریاد اتّحاد و اجتماع مسلمین از حنجره های بااخلاص بلند است و مسلمان شنون را دعوت می کنند که کیک میکاین از حنجره های بااخلاص اتّحاد و اجتماع است. اگر این [طور]بشود و اگر این وحدت اتّفاق بیفتد، وضعی است که امروز مسلمانان‌ها دریوگر به این شکل هستند که دیوگر به این شکل د ارود و اگر این باشد.

شما باید از منتهاالیه شرق آسیا در میانمار مسلمان‌کشدی، تاو جاریا از منتهاالیه شرق آسیا مشاهده کنید. همه‌جا مسلمان‌ها [کشته میشوند]؛ حالا یک‌جا به دست بودایی می‌شوند، یک‌جا به دست بوکوحرام و داعش شو امثال این‌ها می‌شوند، یک‌جا.

یک عدّه‌ای هم در این آتش‌ها میدمند؛ شیعه‌ای انگلیسی و سنّی آمریکایی مثل هم هستند. همه، دوبله‌ی یک قیچی هستند؛ سعی‌شان این است که مسلمان‌ها را به جان هم بیندازند. این پیام هدفی تفرقه است که اراده شیطانی است؛ امّا پیام این وحدت است که اینها از این اختلافات عبور کند، در دم ار هقرار بکند.

نشانه های بدعت در دین مبین اسلام وظیفه هر شخصی است که مدعی مسلمانی میکن است. با شناخت حوادث مرتبطی که در اطراف ما در رخ دادن است و کسب آگاهی و آگاهی در اعتقادات خود می‌توانیم با بینش بیشتر این مسیر را طی کنیم و در گمراهی بگیریم.

جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت خود را حفظ کند شماند از این طری. هم چنین همه باید تلاش کنند تا چهره واقعی و زیبای اسلام، بیش از شیش برای جهانیان.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا