عمومی

شش اثر افسردگی بر زندگی شخصی و کاری

افسردگی بازدارنده است و باعث می‌شود افراد به‌سختی خود را به محل کار، مدرسه یا دانشگاه تبدیل کنند. افسردگي در واقعيت انرژي و انگيزه را از فرد مي‌گيرد.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه جام جم نوشت: «افسردگی می‌توان زندگی را به هم بزند و شیره زندگی را بخشکند. جبران جبران‌ناپذیری بر زندگی شخصی می‌گذارد که زندگی‌کردن را از ی که در صورت بروز آنها بهتر است افراد به رواندرمانگر مراجعه کنند.

کسانی که افسرده‌اند عموما در طول شب نمی‌خوابند. به همین دلیل در طول روز خواب‌آلود و خسته‌اند. در واقع مشکلات خواب برای آنها وجود می‌آورد. تاثیر بر کارکرد مغز تاثیر منفی می‌گذارد. فرد افسرده عموما مسائل بیشتری را فراموش می‌کند. افراد افسرده معمولا از چیزهای لذت بخش لذت نمی‌برند و مدام از زندگی شکایت دارند. آنها نگاه مثبت و امیدوارانه خود را به زندگی از دست داده اند. افسردگی بازدارنده است و باعث می‌شود افراد به‌سختی خود را به محل کار، مدرسه یا دانشگاه تبدیل کنند. افسردگي در واقعيت انرژي و انگيزه را از فرد مي‌گيرد. بروز افسردگی باعث روابط یا مختل‌کردن ارتباطات دوستی می‌شود.

انزوای اجتماعی از تأثیرات تأثیرات بر زندگی است. کاهش اعتمادبه‌نفس هم از کاهش است. افراد افسرده از موقعیت خود در جامعه ناراضی هستند و احساس بدی نسبت به خود دارند. پس می‌بینید که برای داشتن زندگی سالم، باید هر چه زودتر درمان شود.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا