فرهنگی

کشف اتفاقی مجسمه تاریخی در مزرعه سیب‌زمینی

به گزارش شفاف و به نقل از انشنت اوریجینز، آثار تاریخی و ویرانه‌های باستانی به طور اتفاقی در پروژه‌های ساخت و ساز و یا توسط کشاورزان در مزرعه‌ها کشف شده است. ای افاخی اخیا ز از اه ه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ز ا ا ا غی م یک ه ا ا ا اجثه ااجثه اد.

در پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۲، یک کشاورز به نام «ارکین توربیو» شمردون کار مدر کار مزی کشاورز در پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲ یک او که فکر می کند به یک سنگ بزرگ برخورد کرده است، همچنان به حفارشی ادامه دالا تا ای کسنک. در نهایت او با مجسمه بزرگ سنگی شد که به شکل چهره و بالاتنه انسان حکاکی شده بود.

ی زی ای گذش ی ای کش از م ش ج که کشف ا ا اس قیق ز ز ج ا ات. این گونه‌ها به عنوان سنگ‌قبر یا نشان‌دهنده قبر مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

مجسمه‌هایی که در مزرعه «ارکین» کشف شده حدود ۳ متر طول دارد. این مجسمه را به تصویر می‌کشد انسان که نوعی زره ​​را بر تن دارود و نیک دستش مرادر شن کرک دستش ر این مجسمه انسان را به تصویر می‌کشد. ر از ا ان ای ج چکی چکی کاکی ا ا ام ا ایی ک اکی کان و یان گ ی ای ی ز ز ز ش و.

اما مجسمه سنگی که در مزرعه «ارکین» کشف شد اولین مورد از مجسمه‌هاری شابای زیست کاش شابهی نیست کاش. اجرا از این نوع مجسمه‌ها کشف شده است و می‌توان نتیجه گرفت با استفاده از متروهان از این نوع مجسمه‌ها کشف شده است.

دکمه بازگشت به بالا